อุปกรณ์สำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติ

อุปกรณ์สำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติทุกรูปแบบจาก Hexagon Manufacturing Intelligence ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย

PULSE

ข้อมูลด้านการสั่นสะเทือน อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ แสง การแจ้งเตือนการปะทะ และสถานะเครื่องมือวัด 3 มิติของคุณ - ทั้งหมดนี้จะถูกนำเสนอในที่เดียว

EYE-D

EYE-D สามารถระบุชิ้นงานโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น ทำการจัดวางตำแหน่งและเริ่มรูทีนการวัดสำหรับชิ้นงานที่ถูกวางบน CMM ช่วยให้ผู้ควบคุมลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Digital Control Center (dCC)

Digital Control Center (dCC) เปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าถึง CMM และข้อมูลมาตรวิทยา ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

TEMPO

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ CMM แบบเก่าและใหม่ TEMPO สามารถเพิ่มปริมาณการวัดของคุณ ด้วยการวางชิ้นงานแบบอัตโนมัติที่มีราคาคุ้มค่าและการใช้งานที่ง่ายดาย

Next Jogbox (NJB)

The Next Jogbox (NJB) is the first manual coordinate measuring machine (CMM) control interface to be designed based on extensive user experience research. Offering...

CMM Workstation

The ergonomic and mobile CMM Workstation offers the flexibility and workspace optimisation required on the production floor and metrology lab. 

TIBOX Enclosure for TIGO SF CMM

Designed to protect the TIGO SF shop-floor coordinate measuring machine (CMM) from the most extreme workshop conditions, the TIBOX enclosure enables you to measure at the...

Swift-Fix Chucks

Swift-Fix Chucks ensure the best possible part holding and accessibility when measuring cylindrical and rotationally symmetrical parts. 

Swift-Fix Fixturing System

The Swift-Fix range of flexible metrology fixturing components brings greater repeatability and accuracy to measurement processes, helping drive faster throughput.

FIVE U-nique Fixturing System

FIVE U-nique, a fully programmable flexible fixturing option which allows accurate fixtures to be rapidly built for an unlimited number of part configurations to provide...

หัววัดสำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติ

Hexagon Manufacturing Intelligence มีผลิตภัณฑ์มากมายสำหรับเครื่องมือวัดของคุณ ร่วมไปด้วย หัววัดสำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติ สไตลัสสำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติ...

Styli and Accessories

Every application is different, which is why Hexagon Manufacturing Intelligence offers a wide range of different types of stylus components and accessories. From extensions...

I/O Flow Manager

I/O Flow Manager is the complete integration solution for installing coordinate measuring machines (CMMs) into a production cell. The all-in-one hardware and software...

GLOBOX Enclosure

The new GLOBOX enclosure for GLOBAL models is a cost-effective solution for measurements in the production environment and is suitable for all measuring applications where...

Remote Terminals

Apart from the standard Jogbox, which comes with most Hexagon Manufacturing Intelligence CMMs, there are several options for remote operation of some machines.

Rotary Tables - General

Typically coordinate measurement is at its limits when inspecting parts which require multiple probe changes such as very small and complex internal gearing.

Rotary Tables - Leitz

Typically coordinate measurement is at its limits when inspecting parts which require multiple probe changes such as very small and complex internal gearing.

DIACLEAN Surface Cleaner

Diaclean is a cleaning fluid especially made for efficient cleaning of Diabase stone surfaces used for example in many different types of Coordinate Measuring Machines (CMM).