อุปกรณ์สำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติ

อุปกรณ์สำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติทุกรูปแบบจาก Hexagon Manufacturing Intelligence ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย