ผลิตภัณฑ์

Hexagon Manufacturing Intelligence ทำงานร่วมกับผู้ผลิตเพื่อสร้างการทำงานอันชาญฉลาด เรานำเสนอคำตอบในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับมาตรวิทยาที่สามารถแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เราเชื่อว่าการทำงานอันชาญฉลาดคือการใช้ข้อมูลเป็นศูณย์กลางของการตัดสินใจเพื่อนำมาสู่การผลิตที่มีคุณภาพ

ฮาร์ดแวร์สำหรับมาตรวิทยา

Hexagon Manufacturing Intelligence นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรวิทยาที่ขาดไม่ได้และไม่สามารถพลาดได้ ร่วมไปด้วย รูปแบบการวัดด้วยมือและรูปแบบการวัดแบบอัตโนมัติ เครื่องมือวัด 3 มิติ เครื่องมือวัดแบบพกพา และการวัดโดยใช้เลเซอร์แสกนเนอร์

Software

Offering CAE suites for design and engineering, CAD/CAM solutions for the production floor, dimensional metrology software for quality departments and advanced statistical packages for data management and process control, Hexagon Manufacturing Intelligence’s software solutions help manufacturers connect departments through the digital thread.