ผลิตภัณฑ์

Hexagon Manufacturing Intelligence ทำงานร่วมกับผู้ผลิตเพื่อสร้างการทำงานอันชาญฉลาด เรานำเสนอคำตอบในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับมาตรวิทยาที่สามารถแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เราเชื่อว่าการทำงานอันชาญฉลาดคือการใช้ข้อมูลเป็นศูณย์กลางของการตัดสินใจเพื่อนำมาสู่การผลิตที่มีคุณภาพ

ฮาร์ดแวร์สำหรับมาตรวิทยา

Hexagon Manufacturing Intelligence นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรวิทยาที่ขาดไม่ได้และไม่สามารถพลาดได้ ร่วมไปด้วย รูปแบบการวัดด้วยมือและรูปแบบการวัดแบบอัตโนมัติ เครื่องมือวัด 3 มิติ เครื่องมือวัดแบบพกพา และการวัดโดยใช้เลเซอร์แสกนเนอร์

ซอฟต์แวร์มาตรวิทยา

Hexagon Manufacturing Intelligence is the largest software developer in the metrology industry and offers a wide range of in-house developed, individually-customisable software packages that deliver intelligent and effective data acquisition, analysis and evaluation as well as powerful data management and reporting tools.

Production Software

Offering a range of CNC simulation software, factory automation solutions and computer-aided manufacturing (CAD CAM) packages specified for different production methods, Hexagon Manufacturing Intelligence’s production software solutions help manufacturers produce parts right first time.

Design and Engineering Software

Providing computer-aided engineering (CAE) software to simulate the behaviour of components, assemblies, materials, processes and environments, Hexagon Manufacturing Intelligence’s design and engineering software solutions give manufacturers the tools to design quality into components and ensure manufacturability before production begins.

SFx solutions

Implement the newest technologies to connect devices and systems, empower people with data, expand the intelligence of your enterprise, and become increasingly autonomous.

HxGN LIVE

HxGN LIVE งานประชุมนานาชาติประจำปีเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถรับฟัง keynotes อันน่าประทับใจ พบปะผู้คนมากมาย และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไม่ควรพลาด