ข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจาก Hexagon Manufacturing Intelligence และข้อมูลอื่นๆจากรอบโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารล่าสุดจาก Hexagon Manufacturing Intelligence

Accelerate! Magazine

ติดตามข่าวสารล่าสุดจาก Hexagon Manufacturing Intelligence 

Accelerate! Blog

The Accelerate! Blog from Hexagon Manufacturing Intelligence is the channel for news, ideas, commentary and industry insight for professionals working in all aspects of manufacturing from design and engineering through to production and quality control.

HxGN LIVE

HxGN LIVE งานประชุมนานาชาติประจำปีเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถรับฟัง keynotes อันน่าประทับใจ พบปะผู้คนมากมาย และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไม่ควรพลาด