การเปลี่ยนโฉมของเรา

จาก Hexagon Metrology สู่ Hexagon Manufacturing Intelligence

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการมีตัวตนใหม่เพียงอย่างเดียว Hexagon Manufacturing Intelligence แสดงถึงวิวัฒนาการของ Hexagon ที่สะสมการเปลี่ยนแปลง มาตลอดหลายๆปี การเปลี่ยนโฉมครั้งนี้เริ่มต้นจากจุดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการตระหนักถึงการผลิตที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลอย่างแท้จริง 

ในนาม Hexagon Metrology มาตรวิทยาคือความสามารถหลักและความเชียวชาญของเรา แต่ในโลกปัจจุบัน ลูกค้าต้องการมากกว่านั้น คุณต้องทำงานอย่างชาญฉลาดและหาผู้ร่วมงานที่ช่วยคุณพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากขึ้น เนื่องจากตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น คุณต้องนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากนี้ คุณต้องการการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อบรรลุเป้าหมายในผลผลิตของคุณ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เราจึงพัฒนาความสามารถของเราและเพิ่มความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อย่างเช่น ความรู้ของเราที่เพิ่มขึ้นในการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติและในด้านซอฟต์แวร์ CAD/CAM ความสามารถใหม่ๆเหล่านี้ขับเคลื่อนบริการของเราไปไกลกว่าการตรวจสอบคุณภาพอย่างธรรมดา เรามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ลูกค้าของเราสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด นี่คือที่มาของ Hexagon Manufacturing Intelligence

ความสามารถในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Hexagon Metrology และ Hexagon Manufacturing Intelligence การเปลี่ยนโฉมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความเชี่ยวชาญของเราที่เพิ่มขึ้นและความปรารถนาในการสร้างสรรค์ค์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากนี้ ธุรกิจของเราสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของ  Hexagon มากขึ้น นั้นก็คือ การนำเสนอข้อมูลและคำตอบสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการทำงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมการผลิต

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เราให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและความมั่นใจ

รู้จักเรา

Hexagon Manufacturing Intelligence ช่วยผู้ผลิตพัฒนาเทคโนโลยีบนโลกปัจจุบันไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกอนาคต