หุ้นส่วนธุรกิจ

Red Bull Racing

Red Bull Racing

Winning a Formula One race usually involves the difference between a few thousandths of a second, in quality terms we turn this into a few microns. It’s the precision and quality provided by Hexagon Manufacturing Intelligence products and services that help Infiniti Red Bull Racing to win Championships season after season.

Wings for Life

At Hexagon Manufacturing Intelligence, we develop technology solutions that enable manufacturers to sense, think and act to improve quality and productivity. Wings for Life funds world-class research and clinical trials focused on the spinal cord – the messaging system between the brain and the body – which allows all of us to sense, think and act every day.

Wichita State Innovation Campus

Hexagon Manufacturing Intelligence and the Wichita State University Innovation Campus have entered into a technology partnership agreement extending a five-year partnership...

HxGN LIVE

HxGN LIVE งานประชุมนานาชาติประจำปีเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถรับฟัง keynotes อันน่าประทับใจ พบปะผู้คนมากมาย และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไม่ควรพลาด