ค่านิยมองค์กร

Hexagon ใช้ค่านิยมหลักหกข้อเป็นมาตรฐานในการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

We are profit driven

เราให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพมากกว่ากฎเกณฑ์ เราตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้และเป็นไปได้ เราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการ

We are innovative

เราเห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการจากลูกค้า เราเชื่อว่าทุกโอกาสต้องได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

We are customer focused

ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา เราเชื่อว่าความสำเร็จมาจากการสื่อสารที่ใกล้ชิดและการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

We are engaged

เรากระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน เรารักในสิ่งที่ทำและบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างรวดเร็ว

We are professional

เราเป็นมืออาชีพที่ซื้อสัตย์ เรารู้จักธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างดีและเรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่เกินความคาดหวังของลูกค้า

We are entrepreneurial

เราไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เรากล้าตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เรากล้าเสี่ยงเพื่อที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเราเองและลูกค้าของเรา