นโยบายสิ่งแวดล้อม

เรารับประกันความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นปรัชญาทางธุรกิจที่สำคัญของ Hexagon Manufacturing Intelligence ในการทำงานของเรา เราคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้กระบวนการทำงานของเราอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นในการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของ Hexagon Manufacturing Intelligence เราจะ:

 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 • จำกัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการลดการใช้วัสดุและการใช้วัสดุดังกล่าวอย่างคุ้มค่าที่สุด
 • ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด รวมถึง การใช้พลังงานในโรงงาน สำนักงาน และอาคารต่างๆของเรา 
 • ให้ความรู้แก่พนักงานของเราเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมบนโลกของเรา เพื่อที่พนักงานจะหาวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ช่องทางการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การรับรองและแนวทางของเรา

ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องทำงานในรูปแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและตามความต้องการของลูกค้า เพราะฉะนั้น Hexagon Manufacturing Intelligence มีใบรับรองเพื่อยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงคุณภาพของกระบวนการทำงานและความพึงพอใจของลูกค้า มาตรฐานและใบรับรองเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ของ Hexagon Manufacturing Intelligence ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 การรับรองเหล่านี้ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราใช้มาตรฐานที่สูงสุดและกระบวนการทำงานของเราเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้

ตามแนวทางของ European Union’s Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) และ RoHS เรามุ่งมั่นในการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเรา เมื่อเป็นไปได้ Hexagon Manufacturing Intelligence เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้เสมอ

ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำนวัตกรรม

Hexagon Manufacturing Intelligence คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการทำงาน สำหรับเรา การทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมในพื้นที่ต่อไปนี้: 

 • การควบคุมขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เพื่อลดประมาณการใช้วัสดุเช่นโลหะและพลาสติก
 • การใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ อย่างเช่น อลูมิเนียมและทองเหลือง
 • การให้บริการและความสนับสนุนต่างๆเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของสินค้า
 • การพัฒนาส่วนประกอบของอุปกรณ์ให้เข้ากับส่วนอื่นๆมากขึ้น เพื่อขยายความสามารถและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายและเหมาะกับการใช้งาน
 • การลดการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

Hexagon Manufacturing Intelligence
3 ซอยบางนา-ตราด 34, 
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 ประเทศไทย

ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า