Vår omprofilering

Från Hexagon Metrology till Hexagon Manufacturing Intelligence

2015 förvandlades Hexagon Metrology till Hexagon Manufacturing Intelligence.

Det handlade inte bara om att skaffa sig en ny identitet. Hexagon Manufacturing Intelligence representerar utvecklingen av vårt varumärke – det är kulmen på en rad olika förändringar som har ägt rum under de senaste åren och formen för vår kontinuerliga vision om att förverkliga en databaserad tillverkning.

Som Hexagon Metrology var vår kärnkompetens dimensionell metrologi. Men nu vill våra kunder ha mer än så. Kunderna vill arbeta på smartare sätt och letar efter samarbetspartner som kan bidra till att utveckla bättre produkter effektivare och mer kostnadseffektivt. Produkterna ska nå marknaden snabbare och vara mer konkurrenskraftiga. Kunderna behöver expertstöd för att uppnå produktivitetsmålen.

För att uppfylla kundernas högt ställda krav har vi utvecklat vår kunskapsbas så att den omfattar expertis inom nya områden som statistisk processtyrning och CAD/CAM-programvara. Även om de nya kompetenserna är nära besläktade med metrologi tar de oss bortom kvalitetskontroller. Det handlar om att aktivt förbättra tillverkningen så att kunderna kan arbeta på smartare sätt. Det handlar om att öka produktiviteten. Det handlar om tillverkningsintelligens.

Förmågan att hämta information och genomföra förändringar är den huvudsakliga skillnaden mellan kärnvärdena på Hexagon Metrology och kärnvärdena på Hexagon Manufacturing Intelligence. Vår omprofilering speglar vår växande expertis, vår förmåga att erbjuda integrerade industriella tillverkningslösningar och vår ambition att ständigt komma med nya innovationer. Omprofileringen till Hexagon Manufacturing Intelligence för dessutom verksamheten närmare Hexagons övergripande strategi att erbjuda programvarucentrerade IT-lösningar som förbättrar kvaliteten och ökar produktiviteten i hela tillverkningsindustrins arbetsflöden.

Som Hexagon Manufacturing Intelligence fortsätter vi att utnyttja våra styrkor som teknisk innovatör i världsklass och utforma smarta förändringar inom tillverkning. Genom att arbeta med våra kunder och uppfylla deras behov fortsätter vi att utvecklas, växa och bidra till att förändra världen.

 

Det här gör vi

Även om enskilda branscher har sina unika utmaningar och drivkrafter är produktiviteten alltid avgörande för att nå framgång inom tillverkning. Idag är det helt nödvändigt att ständigt förbättra produktiviteten för att fortsätta vara konkurrenskraftig.

Vilka vi är

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.