Leica Absolute interferometer

Leica Geosystems var den första tillverkaren av lasertrackers som införde ADM i en lasertracker.

Leica Geosystems var den första tillverkaren av lasertrackers som införde ADM i en lasertracker. När LTD500 lanserades 1995 revolutionerades sättet som lasertrackers används på. Om en stråle bröts behövde inte operatören återgå till en känd position för att återställa IFM-distansen. ADM kunde utföra det automatiskt. ADM blev snabbt standard och på bara några år hade alla de stora tillverkarna av lasertrackers lanserat någon form av ADM-teknik på marknaden, men Leica Geosystems bibehöll sin position som ledande inom noggrannhet.

I en idealisk värld skulle en lasertracker kombinera förmågan att omedelbart återupprätta en bruten laserstråle och omedelbart börja mäta ett mål i rörelse. Samtidigt skulle den mäta absoluta distanser med hög noggrannhet och valfri hastighet med nästan integrationstid på nästan noll (den tid det tar att bestämma målets position). Det har hittills ingen distansenhet kunnat göra. Därför har tillverkare av lasertrackers tvingats använda både laserinterferometrar (IFM) och absoluta distansmätare (ADM).

Kärntekniken i IFM och ADM har används i över ett årtionde i lasertrackers i hela världen. Denna kärnteknik har förbättras och kombinerats för att skapa vad vi kallar en absolut interferometer eller AIFM, och representerar den mest noggranna och stabila dynamiska distansenheten vi någonsin har skapat. AIFM förändrar sättet som lasertrackers används på. AIFM kombinerar det bästa av två världar. Det är en ny lösning på ett gammalt problem, men mogen teknik kan också användas.
 
 

Leica Absolute Interferometer Explained

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Besöksadress
Filargatan 3
SE-632 29
Postadress
SE-631 81 
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster