Om standarden ISO 10360 för koordinatmätmaskiner

Dessa korta förklaringar gäller de prestanda för koordinatmätmaskinen (CMM) som anges i produktens tekniska specifikationer. Det är viktigt att förstå vilken version av ISO-specifikationen som en produkts dokumentation hänvisar till eftersom specifikationerna revideras kontinuerligt och terminologin och testprocedurerna förändras.

ISO 10360-2: 2009 Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) – Del 2: Koordinatmätmaskiner för distansmätning

ISO 10360-4: 2000 Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) – Del 4: Koordinatmätmaskiner använda för scanning

ISO 10360-5 :2010 Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) – Del 5: Koordinatmätmaskiner använda med en eller flera mätspetsar.

 
Capture3

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Besöksadress
Filargatan 3
SE-632 29
Postadress
SE-631 81 
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster