Mätteknik – lär dig mer

Artiklar baserade på grundläggande och tillämpade mättekniska koncept. Utöka dina kunskaper eller uppdatera dina kunskaper med vårt populära ”Metrology 101”-material.

Uppriktning av en vevaxel i en koordinatmätmaskin

Vevaxlar för förbränningsmotorer kan vara svåra att rikta upp i koordinatmätmaskiner, eftersom de främst består av en rad cylindrar. Tekniken som beskrivs nedan visar hur en vevaxel riktas upp för kontroll i en koordinatmätmaskin som  Global Advantage.

HP-T-PROBE-M

Så här kontrollerar du probernas noggrannhet i en koordinatmätmaskin

Hur kan du vara säker på att verktyget du använder fungerar korrekt? Det är enkelt om verktyget är en hammare. Om spiken åker in fungerar den! Men hur är det med ett högteknologiskt verktyg som en CMM-probe? Proben är den högteknologiska utrustningen som monteras i änden av din koordinatmätmaskin. Den har många inbyggda komponenter som du inte kan se och de kan vara skadade och slitna eller behöva justeras. Hur ska jag börja? Vi kan börja med att tänka på den som en hammare och förenkla allt.

Introduktion till koordinatmätning

Vi använder ett koordinatsystem för att beskriva koordinatmätmaskinens rörelser. Koordinatsystemet uppfanns av den franska filosofen och matematikern René Descartes under tidigt 1600-tal och kan användas för att lokalisera detaljer i förhållande till andra detaljer på arbetstycken. Koordinatsystemet är som en höjdkarta där kombinationen av en bokstav längs ena sidan av en karta och en siffra längs den andra sidan av kartan samt de höjderna som anges ger en unik beskrivning av platserna på kartan. Kombinationen av bokstav, siffra och höjd kallas en koordinat och representerar en specifik plats i förhållande till alla andra.

Mätning i konstgjort lufttryck

Ljusets hastighet är omkring 300 000 km/s i vakuum. Men vi lever som tur är inte i ett vakuum. Men temperaturen och lufttrycket har en direkt inverkan på luftens densitet och därmed även på ljusets hastighet. Det är viktigt att ta hänsyn till förändringar i ljusets hastighet eller ”brytningsindex” vid precisionsmätningar med ett lasertrackersystem.

Automatiserad mätteknik är här och nu

Även om du inte ser eller arbetar med dessa robotar dagligen, arbetar de hela tiden bakom kulisserna. De hjälpte till att bygga bilen som du kör, mobilen som du hela tiden har inom räckhåll och datorn som du är beroende av.

Inköpsguide för portabla mätarmar

Portabla mätarmar (PCMM) har blivit ett viktigt verktyg för kvalitetskontroll hos många tillverkare på grund av flexibiliteten att använda mättekniken nästan överallt på verkstadsgolvet för kontroller under processen, samt av storskaliga komponentgrupper och insidan av bearbetningsverktyg. Mätarmar har kapaciteten att leverera dimensionell feedback i realtid nära tillverkningen.

Omvänd konstruktion

Omvänd konstruktion är en metod för att skapa en virtuell 3D-modell från en befintlig fysisk del för användning i datorstödd 3D-design (CAD), datorstödd tillverkning (CAM), datorstödd konstruktion (CAE) och annan programvara. Processen omfattar att mäta ett objekt och sedan att rekonstruera det som en 3D-modell.

ROMER-arm med laserscanner: Går det att använda scanning?

Går det att använda scanning eller inte?  ROMER Absolute Arm med integrerad scanner kan hantera en variation av typiska och inte så typiska detaljer för laserscanning. ROMER Absolute arm är en portabel CMM. Den används inom tillverkning och montering för att utföra en stor variation av kontroller, omvänd konstruktion, uppriktning och 3D-sammanfogning med hög precision.

Är det lämpligt att använda scanning?

Mättekniker måste ofta fråga sig vilken metod som är bäst för att inspektera detaljer. Vid utvärdering av koordinatmätmaskiner (CMM), eller kapaciteten hos den befintliga utrustningen, blir det ofta tal om att komplettera koordinatmätmaskinen med tillbehör. Det finns många olika lösningar – och alla har olika fördelar och nackdelar. Knepet är att hitta ett alternativ som inte är för avancerat eller otillräckligt.

Temperaturkompensation för portabel mätteknik

Förändringar i den omgivande temperaturen och temperaturen på detaljerna som mäts har en märkbar effekt på många material som används inom industrin, exempelvis stål och aluminium. Det är just därför som de mest noggranna mätningarna med stora automatiserade koordinatmätmaskiner, som Global och PMM, ska utföras i temperaturkontrollerade rum och med detaljsensorer för att uppnå bästa möjliga resultat.

Skillnaden mellan kalibrering och certifiering

Två av de termer som oftast förväxlas av användare av mätteknisk utrustning är ”certifiering” och ”kalibrering”. Att inte känna till skillnaden kan orsaka problem när det är dags för den årliga ... vänta nu, är det kalibrering eller certifiering? Det är många som insett att dessa termer inte är utbytbara även om de ofta används som synonymer.

Vikten av CMM-underhåll

Här finns enkla tips för hur du kan hålla din CMM i toppform från utbildningsledaren på Hexagons serviceavdelning. Här finns även HexagonMetrologyU  vår nya portal för e-kurser.

Ursprunget till koordinatmätmaskiner med ledad arm

Var kom den ledade mätarmen från?

Att scanna eller inte scanna?

Bara för att vi kan använda scanning med hög densitet, som analog scanning, 3D-laserscanning och kromatiskt vitt ljus för att inspektera och mäta en detalj med punktmolndata, ska vi göra det?

Vad är en CMM-mätspets?

En mätspets är en topp som monteras på en probe i en koordinatmätmaskin, både en traditionell koordinatmätmaskin eller en portabel mätarm som har fysisk kontakt med komponenten som ska mätas.

Global_Extra_M

Vitbok: Nya koncept för koordinatmätmaskiner

Koordinatmätmaskiner (CMM) används i nästan alla industrier som kräver exakta dimensionella kontroller av tillverkade detaljer. Inom dagens hårda konkurrens kräver tillverkare koordinatmätmaskiner som är noggranna, pålitliga, snabba och ekonomiska samt erbjuder maximal flexibilitet med tanke på driftmiljön.

Om standarden ISO 10360 för koordinatmätmaskiner

Dessa korta förklaringar gäller de prestanda för koordinatmätmaskinen (CMM) som anges i produktens tekniska specifikationer. Det är viktigt att förstå vilken version av ISO-specifikationen som en produkts dokumentation hänvisar till eftersom specifikationerna revideras kontinuerligt och terminologin och testprocedurerna förändras.

Leica-Absolute-Scanner-20-8

Om laserscanningprober

I en industriell metrologikontext kan laserscanning användas för många specifika syften. ROMER SI Absolute Arms med sju axlar är utrustad med PC-DMIS-programvara och 3D-laserscanner och kan utföra alla funktioner i ett enda system. Den har Absolute Encoders som hela tiden "vet" var armen befinner sig (det behövs inga målsökande procedurer) och med den ergonomiska motviktstekniken Zero-G känns det som om den svävar i operatörens hand.

Allt om profilprojektorer

Bilden som visas här är välbekant för alla som har tillbringat tid i ett labb för kvalitetskontroller eller på ett fabriksgolv. Det är en bild av den berömda profilprojektorn. Vi har en viktig poäng med att visa den här bilden.