Medicinteknik

Vi levererar noggrannhet, precision och spårbarhet till den livsviktiga medicintekniska industrin.

Medicinteknik är ett mycket utmanande område för tillverkare. Regelverken kräver felfri funktion och absolut hygienisk produktionsmiljö. Tillverkare inom medicinteknik kräver dessutom olika storlekar för olika typer av teknik och arbetar med olika slags komplicerade material. De har ett enormt ansvar för patienter runt om i hela världen. Det är inte konstigt att det finns så stränga kvalitetsstandarder inom denna industri.

Hexagon Manufacturing Intelligence har mätteknik och rapporteringslösningar som är specialutformade för att uppfylla höga standarder inom den medicintekniska industrin. Koordinatmätmaskiner med ultrahög noggrannhet används för att inspektera precisionsdetaljer i metall, som kirurgisk utrustning. Kontaktfri laserscanning och optisk mätning ger snabb och noggrann mätning av små och ömtåliga detaljer, som högpolerade eller formbara ytor som inte är lämpliga för taktil mätning. Våra metrologiska programvarupaket har anpassningsbara rapporteringar som gör att tillverkare kan uppfylla de gällande kraven. CAD/CAM-programvaran kan användas för att konstruera de komplexa verktyg som används för att framställa friformskomponenter som imiterar den mänskliga kroppen. Med kvalitetssupport från Hexagon Manufacturing Intelligence kan medicintekniska företag hjälpa människor till en ökad livskvalitet.

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.

Medicinteknik

Vi levererar noggrannhet, precision och spårbarhet till den livsviktiga medicintekniska industrin.