El och energi

Vi ökar effektiviteten i energibranschen genom storskalig mätning och produktion av precisionsdetaljer

Vårt ökande beroende av elektricitet och behovet av att utveckla mer hållbara sätt att uppfylla kraven på elektricitet och värmekapacitet är en av de största utmaningarna under 2000-talet. När kapacitetskraven stiger och konkurrensen på marknaden ökar blir det en prioritet att förbättra effektiviteten hos nya förnybara energikällor, som solkraft, vindkraft, vattenkraft, geotermisk energi och biomassa. Energi- och elbolag behöver hitta nya sätt att få tillgång till och optimera de begränsade fossila bränslekällorna, som kol, olja och gas samt hitta renare och säkrare sätt att utnyttja kärnkraftens potential.

Det kräver enorma industriella installationer med avancerad teknologi, från kärnkraftverkens gigantiska gasturbiner till solenergianläggningarnas fotoelektriska paneler. Lösningar från Hexagon Manufacturing Intelligence används inom hela energibranschen och erbjuder den mätnoggrannhet som krävs för att verifiera kvaliteten på detaljerna, från hydraulpumpar och kompressorkomponenter till kugghjulsanordningar och stora turbinblad. Portabla mätarmar och 3D-lasertrackers passar perfekt för montering på plats och för de kontroller av stora volymer som krävs för att säkerställa effektiviteten i denna viktiga industri, medan datadriven konstruktion hjälper energibolagen att förbättra framtidens energilösningar.

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.

Energi och el

Upptäck hur våra portabla och stationära lösningar används inom energibranschen, i allt från vindturbiner till...