Försvaret

Vi säkrar kvaliteten på försvarets utrustning för att öka militärernas säkerhet

Samtidigt som försvarets ekonomi försämras kvarstår kravet på att utrustningen ska uppfylla de högsta standarderna så att militärerna kan arbeta säkert och effektivt. Det gör att leverantörer inom försvarsindustrin är under stor press och behöver göra kostnadsbesparingar inom hela tillverkningsprocessen. Utrustningen inom flygvapnet omfattar jaktplan och attackhelikoptrar, transportflygplan, luftburna vapen och drönare samt flygelektronik, kommunikation och infrastruktur och måste nu produceras på ett mer kommersiellt sätt, vilket kräver effektiva processer.

Mätteknik från Hexagon Manufacturing Intelligence används för att bygga, underhålla och reparera militär flygutrustning och se till att armén, flottan och flygvapnet är mobila, flexibla och redo att agera i en nödsituation. Vi är aktiva inom produktionssektorn och vår portabla mätteknik hjälper tekniker och militärer med den dagliga verksamheten, som komponentkontroller och skaderapportering, omvänd konstruktion av reservdelar samt underhåll, reparationer och service.

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Filargatan 3 
SE-632 29
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster

Flyg- och rymdteknik

Läs mer om hur våra lösningar används i tillverkningsprocesser inom flygtekniken.