Flygplansmontering

Kvalitetssäkrad uppriktning vid flygplansmontering

För alla flygplan är noggrann montering och strukturell symmetri avgörande för att säkerställa effektiv aerodynamik och säker drift under hela produktens livscykel. Distribuerad produktion används allt oftare för komponenter till flygplan och rymdfarkoster. Hexagon Manufacturing Intelligence tillverkar utrustning som både inspekterar och verifierar dimensioner och egenskaper hos detaljerna, från små komponenter till stora flygplansskrov. Dessutom kan vår utrustning installera och verifiera jiggar och fixturer samt utforma och hjälpa till vid montering.

Med våra mångsidiga mät- och kontrollösningar kan tillverkarna välja den bästa sensortypen för komponenterna, oavsett om de är tillverkade av metall, plast eller kompositmaterial. Detaljer kan digitaliseras till CAD så att tillverkare kan simulera monteringen med virtuella monteringsmetoder även innan komponenterna lämnar sin fabrik. Det gör att eventuell ombearbetning kan utföras innan komponenterna levereras, vilket minimerar logistikkostnaderna och effektiviserar processerna. 

Genom den virtuella monteringen kan detaljerna paras digitalt med de lämpligaste komponenterna i batchen för att optimera passningen i konstruktionen. Många tillverkare inom flyg- och rymdindustrin använder lasertrackerteknik från Hexagon Manufacturing Intelligence för att styra monteringssystem med robotar. Utöver repeterbarheten får industrirobotarna ökad inriktningsnoggrannhet vid exempelvis vingmontering.

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Filargatan 3 
SE-632 29
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster

Flyg- och rymdteknik

Läs mer om hur våra lösningar används i tillverkningsprocesser inom flygtekniken.