Flyg- och rymdteknik

Vi har lösningar för verifiering, validering och spårbarhet inom flyg- och rymdindustrin och för montering av flygplan.

Inom den mycket konkurrensutsatta flyg- och rymdindustrin är det viktigt med produktprestanda och produktsupport under hela livscykeln för att lyckas på marknaden. Föränderliga lagar och bestämmelser, miljöhänsyn och behovet av att minska driftkostnaderna utgör en stor press och originaltillverkare och företag i leverantörskedjan måste hela tiden utveckla mättekniken och tillverkningsprocesserna. När flygplanstillverkare satsar på distribuerad produktion, nya konstruktionsmaterial och nya produktionstekniker som friformsframställning och avancerad maskinbearbetning, blir kunskapsbaserad tillverkning allt viktigare.

Systemteknik och processintegrerade mätningar är centrala när flygbranschen övergår från manuell konstruktion till mer automatiserade processer. Ingenjörer inom flyg- och rymdteknik arbetar med att hitta nya sätt att utforma, simulera och validera modeller innan produktion och slutmontering. Det stöder övergången från heltäckande kontroller till heltäckande validering. Lösningarna från Hexagon Manufacturing Intelligence bidrar till att säkerställa konstruktionens validitet och tillverkningens noggrannhet, vilket ökar säkerheten för flygplan, helikoptrar och rymdfarkoster. Vi erbjuder 3D-koordinatmätmaskiner för kontroll av flygmotorkomponenternas komplexa geometri, lasertrackerguidad montering av flygplansskrov, kontaktfri laserscanning eller optisk mätning av lättviktsmaterial samt statistisk analys och överföring av digital information.

Flygplansmontering

För alla flygplan är noggrann montering och strukturell symmetri avgörande för att säkerställa effektiv aerodynamik och säker drift under hela produktens livscykel.

Flygplansmotorer

Alla flygplansmotorer består av lager på lager av komplexa geometriska komponenter ‒ oavsett om det handlar om små eller medelstora motorer i lätta flygplan eller kraftfulla motorer i världens största jetplan.

Försvaret

Samtidigt som försvarets ekonomi försämras kvarstår kravet på att utrustningen ska uppfylla de högsta standarderna så att militärerna kan arbeta säkert och effektivt. Det gör att leverantörer inom försvarsindustrin är under stor press och behöver göra kostnadsbesparingar inom hela tillverkningsprocessen.

Rymdteknik

Sedan människans första försök att färdas i rymden har rymdforskningen gjort banbrytande tekniska framsteg.

Relaterad information

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.

Flyg- och rymdteknik

Läs mer om hur våra lösningar används i tillverkningsprocesser inom flygtekniken.