Flyg- och rymdteknik

Vi har lösningar för verifiering, validering och spårbarhet inom flyg- och rymdindustrin och för montering av flygplan.

Flygplansmontering

För alla flygplan är noggrann montering och strukturell symmetri avgörande för att säkerställa effektiv aerodynamik och säker...

Flygplansmotorer

Alla flygplansmotorer består av lager på lager av komplexa geometriska komponenter ‒ oavsett om det handlar om små eller medelstora motorer i...