FRÅN MINUTER TILL SEKUNDER EN EFFEKTIVARE MÄTRUTIN FÖR BOCKADE RÖR

Det svenska verkstadsföretaget minskar cykeltiderna för rörmätning till mindre än tio sekunder genom att använda inspektionssystemet TubeInspect P16 och mjukvaran BendingStudio.

BlombergStenssonBendingMachine
Blomberg & Stensson AB i Katrineholm driver en flexibel produktion som tillverkar allt från prototyper till serieproduktion i små och medelstora serier. De erbjuder även konstruktion, pulverlackering och montering. ”Vi är ett litet, ägarlett företag med mycket hjärta,” säger Stefan Edlund, VD och delägare.

BlombergStenssonÅr 2010 revolutionerade företaget sina produktionsprocesser genom att välja ett mätsystem med fotogrammetri-teknik som minskar mätcyklerna och genererar informationsrik data för att optimera bockmaskinen.

Blomberg & Stensson grundades i Katrineholm 1947 och har ca 70 anställda. Deras kunder finns i den svenska fordons-, energi-, gruv-, jordbruks- och byggindustrin. De senaste åren har företaget expanderat och moderniserats för att följa den senaste tekniska utvecklingen. Som en del i arbetet har verksamheten flyttat till större, nyrenoverade lokaler där en ständig förbättringsprocess pågår.

”Industry 4.0 är en kontinuerlig utveckling, vi måste vara dynamiska för att följa teknikens framgång. Våra kunders krav kommer att ändras och då måste vi vara redo,” säger Stefan. ”Att jobba strukturerat är inget val - det gäller att ständigt utvecklas och förbättras. Våra kvalitetssystem hjälper till med detta.”

I Blomberg & Stenssons lokaler på 10 000 m2 finns en stor verkstad med bland annat pulverlackering, blästring, montering, stansning, laserskärning, vattenskärning med mera. Röravdelningen producerar komplett bockade och monterade metallrör av högsta kvalitet. Rören kapas, gradas och bockas, sedan rengörs de och försluts redo för leverans.
Vi tillverkar rör med längder varierande från någon decimeter upp till närmare 6 meter. Vi är flexibla och det behöver även vår mätutrustning vara.Blomberg & Stensson specialiserar sig på mellanstora serier på 1 – 200 rör per batch. Här bedrivs ingen massproduktion, utan serier tas fram efter förfrågan. Många hundra olika artiklar körs kontinuerligt, och det kommer hela tiden in nya produkter. Detta gör verkstadsföretaget till en mycket flexibel leverantör med en effektiv hantering av volymer, kort ledtid och högsta kvalitet.

Gruppledaren Men To på röravdelningen berättar; ”Vi tillverkar rör med längder varierande från någon decimeter upp till närmare 6 meter. Vi är flexibla och det behöver även vår mätutrustning vara.”

BlombergStenssonTubeInspectFrån manuell punktmätning till 3D-scanning

Innan denna mätlösning installerades användes en äldre modell av mätarm med probe. Jörgen Garmenfjäll, verkstadsarbetare, berättar: ”Med mätarmen fick vi punktmäta längden samt raksträckorna före och efter varje bock. Detta var noggrant men tidskrävande, då röret behövde spännas fast med gripklo och mätningen gjordes manuellt. Vid större rör behövde vi även skarva mätningen.”

År 2010 införskaffade Blomberg & Stensson Hexagon Manufacturing Intelligence’s 3D-mätsystem TubeInspect, som ett av de första företagen i Sverige att använda denna teknik. Nu utförs mätrutinen snabbt och enkelt genom att placera röret i TubeInspect och trycka igång mätprogrammet - röret behöver inte flyttas.

TubeInspect P16 är ett mätskåp utrustat med sexton högupplösta kameror som lämpar sig för rör med en diameter på 3 till 200 mm. Den har ett mätområde på 2 600 x 1 250 x 700 mm, och med omplacering möjliggör den optimal 3D-mätning av böjda rör upp till vilken längd som helst. Rörmätningar kan sedan jämföras mot en prototyp eller en importerad CAD-modell.
På grund av toleransspridningen måste du finjustera hur du böjer röret. Det betyder att även om röret ligger inom tolerans kan böjparametrarna behöva justeras. Den korrigeringen skickas nu automatiskt från mätmaskinen till bockmaskinen.Med mätarmen tog mätningen flera minuter, med 3D-scanningen går mätningen på några få sekunder oavsett rörets komplexitet. ”Nu har vi en mätprocess som går snabbt och smidigt med en noggrannhet högre än den kunderna kräver,” säger Jörgen.

TubeInspect, tillsammans med mjukvaran BendingStudio, används till all kvalitetssäkring på avdelningen

BlombergStenssonUserOptimerade system och processer

Med mjukvaran BendingStudio kan data från inmätningen användas för att korrigera bockningsmaskinena och säkerställa optimala toleranser. BendingStudio kommunicerar med bockmaskinen efter varje mätning så den i sin tur korrigerar inom tolerans för att undvika kassationer, vilket bidrar avsevärt till att spara både tid och pengar samtidigt som det förhöjer kvalitén.

“På grund av toleransspridningen måste du finjustera hur du böjer röret”, förklarar VD Stefan. “Det betyder att även om röret ligger inom tolerans kan böjparametrarna behöva justeras. Den korrigeringen skickas nu automatiskt från mätmaskinen till bockmaskinen.”

TubeInspect klarar all mätning av rör, och är det enda mätinstrumentet som används på avdelningen. Med en noggrannhet på 0,085 mm sheath tolerance (1σ) och en mättid på under 10 sekunder (oavsett rörtyp) är det en självklar lösning som går hand i hand med Blomberg & Stenssons vision om flexibilitet och kvalitet.

Case Study: Blomberg & Stensson - Katrineholm

Related Case Studies

See how companies like yours are working with Hexagon Manufacturing Intelligence

Case Study: Blomberg & Stensson - Katrineholm