Utbildning i mätprogramvara

Vi erbjuder utbildning i följande mätmjukvaror: Spatial Analyzer, Polyworks, Quindos, Q-DAS, PC-DMIS

Hexagon Manufacturing Intelligence har utvecklat PC-DMIS i över 20 år och som programvaruutvecklare och tillverkare av originalutrustning är vi de sanna experterna inom detta område.

Alla våra applikationsingenjörer och lärare inom PC-DMIS är fabriksutbildade enligt den senaste standarden för att kunna dra fördel av alla framsteg inom programvara och maskinvara. Våra ingenjörer lär sig, använder och testar programvaran innan den släpps på marknaden och har därför mer erfarenhet än tredjepartsleverantörer. Det förebygger risken för kostsamma misstag på grund av oerfarenhet.

Alltför ofta kallas våra applikationsingenjörer ut för att hjälpa kunder som har utbildas av tredje part. Då inser de att det inte är något fel på programvaran utan att det snarare handlar om problem med att tillämpa den befintliga programvaruversionen.

Våra ingenjörer och lärare är utbildade i bästa praxis för programmering och teknik. Det gör att programmeringen går snabbare och att kostnaderna blir lägre för ditt företag.

Alla våra ingenjörer är OEM-utbildade och har kunskaper om den senaste programvaran samt om hur PC-DMIS tillämpar de senaste standarderna.

Tredjepartsleverantörer påstår ofta att de kan tillhandahålla utbildning som täcker just de delar kunden vill ha på bara 2 till 3 dagar, men de missar ofta programvarans grundläggande aspekter. Hexagon tar inga genvägar utan erbjuder strukturerade, välplanerade kurser med en detaljerade kursplaner för att säkerställa att dina medarbetare utbildas och certifieras av programvarans OEM.

Om det finns behov erbjuder vi även kompletterande utbildning direkt i ditt applikationsprogram. Den kan bara fungera om din personal har grundläggande kunskaper om programvarans funktioner.

Om du har investerat i programvara och en koordinatmätmaskin lönar det sig att investera i bästa möjliga utbildning för din personal. Du kan lita på att programvarans OEM certifierar att din medarbetare är kompetent nog att använda PC-DMIS enligt den standard som krävs.

Varför ska du välja Hexagon Manufacturing Intelligence som utbildare inom PC-DMIS?

  • Som OEM kan vi certifiera att din personal får den kunskapsnivå som krävs för PC-DMIS med de senaste versionerna.
  • Våra lärare har över 30 års erfarenhet av metrologibranschen
  • Vi har de främsta utbildningscentren inom PC-DMIS
  • Vi erbjuder klassrumsbaserad utbildning med tillgång till programvara och koordinatmätmaskiner för att kunna göra både praktiska och teoretiska övningar.
  • Anpassad utbildning utarbetas vid behov.

Kontakta Hexagon Manufacturing Intelligence idag för de senaste kurserna i ditt område.

PC-DMIS portabel, grunder

PC-DMIS mätarm laserscanning

PC-DMIS Mätmaskin, Påbyggnad

PC-DMIS Mätmaskin, Grunder

PC-DMIS Mätarm, Påbyggnad

Kursöversikt 2022