Uppgraderingar och eftermontering

Optimera din koordinatmätmaskin

Uppgraderings-och-eftermonterings-hjälte
En uppgradering eller eftermontering är ett sätt att förlänga livslängden hos din koordinatmätmaskin (CMM) och potentiellt optimera maskinprestandan för ökad effektivitet.

Koordinatmätmaskiner är hållbara konstruktioner och de flesta har luftlager som styrskenor vilket minskar slitaget. Detsamma gäller dock inte alla mekaniska och elektriska delar, och systemets programvara och PC utvecklas snabbt och blir föråldrade efter bara några års drift.

Om tillverkarna inte håller jämna steg med denna teknikutveckling kommer de inte kunna få tillgång till en optimal genomströmning, noggrannhet eller flexibilitet hos mätsystemet. Och i Industry 4.0-tidevarvet kan en eftermontering bidra till att driva på er digitala omvandling i riktning mot smartare tillverkning. Som tur är finns det massor av kostnadseffektiva lösningar för att optimera och förbättra prestanda för ökad produktivitet.

Oavsett om du är ute efter att uppgradera din programvara, lägga till ny sensorteknik eller implementera en mer omfattande uppgradering kan våra ingenjörer hjälpa dig att identifiera det bästa uppgraderings- eller eftermonteringalternativet för att optimera dina inspektioner.

Vad är skillnaden mellan en eftermontering och en uppgradering?

 •  En eftermontering handlar om byte av ursprunglig CNC mot en ny kontroller
 • En uppgradering förbättrar befintliga maskinkomponenter samtidigt som ursprungliga CNC behålls.
På vilket sätt kan du tjäna på en eftermontering eller uppgradering?

 • Spara tid: Minska driftavbrotten för koordinatmätmaskinen genom att uppdatera komponenter innan de når slutet på sin livscykel
 • Främja produktiviteten: Lägg till funktioner som förbättrar systemfunktionaliteten samt potentiellt effektiviserar inspektionsprogrammeringen och cyklerna via ökad automatisering
 • Framtidssäkra maskinen: En uppgradering innebär att din koordinatmätmaskinen kommer att vara redo att utnyttja ny smart teknik som ytterligare främjar produktiviteten
 • Öka hållbarheten: Koordinatmätmaskiner kan felaktigt komma att ersättas innan de har nått slutet av sin livscykel – en eftermontering eller uppgradering är sannolikt ett mer miljömässigt och ekonomiskt ansvarsfullt alternativ 
Vad kan en uppgradering eller eftermontering omfatta?

Varken uppgraderingar och eftermonteringar finns som fördefinierade servicepaket. En koordinatmätmaskin omfattar flera undersystem och skicket hos dessa måste omsorgsfullt utvärderas innan vi föreslår en optimal uppgraderingsåtgärd för den specifika maskinen. 

Våra tjänster omfattar allt från enkla och okomplicerade uppgraderingsåtgärder där vi tillhandahåller en ny PC, PC-kringutrustning och programvara (inklusive utbildning) till en fullständig eftermontering omfattande:

 • PC och PC-kringutrustning
 • Programvara (inklusive utbildning)
 • Byte av CNC-system (kontroller) med den senaste tekniken
En eftermontering eller uppgradering kan dessutom förbereda din maskin att kunna utnyttja nästa generations smarta teknik som främjar produktiviteten ännu mer, bland annat:

 • TEMPO: Automatiserat detaljladdningssystem för koordinatmätmaskinen som möjliggör avbrottsfri inspektion och tillverkning efter arbetstid 
 • Digital Control Center (dCC): Handhållen digital styrenhet ger snabb och enkel åtkomst till kvalitetsdata
 • PULSE: Realtidsövervakning och varningssystem säkerställer dataintegritet även när arbetet inte sker vid koordinatmätmaskinen
Efter eventuella uppgraderingsåtgärder måste koordinatmätmaskinen uppfylla den ursprungliga noggrannhetsspecifikationen vilket gör att en maskinkalibrering krävs i de flesta fall.

Fyll i formuläret nedan för att få mer information och hjälp att hitta rätt eftermonterings- och uppgraderingstjänst för just dig.

Free eBook

See how your business could benefit from metrology service and support.

Free eBook

See how your business could benefit from a CMM upgrade in this free eBook.

Servicebroschyr

Ett Globalt Nätverk av Lokala Supportcenter