Flytt av mätutrustning

Förflytta din mätmaskin snabbt och säkert med minimal stilleståndstid och maximal produktivitet

Att flytta en koordinatmätmaskin (CMM) är ett jobb som inte görs i en handvändning. Tillverkare bör vara försäkrade om att deras maskiner är skyddade och inte löper risk att skadas under flytten. En illa utförd omplacering kan medföra flera kostnader, med alltifrån maskinstillestånd vilket kan leda till flaskhalsar i produktionen och minskad verksamhetskapacitet, till reparation av skador eller till och med en irreparabel maskin.

Hantering av en högprecisions-CMM kräver särskild aktsamhet samt specifika färdigheter och utrustning. Oavsett vilket slags omplacering som du har behov av kan våra tekniker erbjuda dig snabb service och ge dig råd om hur du förbereder din anläggning.Sedan installerar och kalibrerar de maskinen för att säkerställa att de ursprungliga funktionella och mättekniska förhållandena återställs.

För att diskutera dina behov av omplacering av CMM, kontakta Hexagons lokala serviceteam
 

Free eBook

See how your business could benefit from metrology service and support.

Servicebroschyr

Ett Globalt Nätverk av Lokala Supportcenter

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Svista 7
SE-635 02
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster