Installation

Säkerställ tillförlitlig och sakkunnig installation av ditt mätsystem

För en del portabla mätsystem, såsom mätarmar, lasertrackers och manuella 3D-optiska system behövs ingen särskild installationsservice. Vad gäller dessa mätinstrument sker ”installationen” under den utbildningskurs som leds av fabrikskvalificerad personal från Hexagon Manufacturing Intelligence. Konfiguration och individuell anpassning av systemet sker innan kundleverans vid ett av Hexagons lokala specialiserade servicecenter.

När det kommer till andra mätsystem är det Hexagons ansvar att installera din mätmaskin i enlighet med allra högsta standard.

Mätenheter såsom koordinatmätmaskiner (CMM), visuella system och automatiseringsceller kräver särskild installation innan de kan börja användas. För större koordinatmätmaskiner är installationsprocessen vanligtvis ett mycket mer invecklat projekt, i synnerhet när det gäller större CMM som kräver en skräddarsydd grund att stå på. Ett team bestående av servicetekniker från Hexagon utses för att skydda din investering och se till att din CMM installeras korrekt samt att installationsprocessen hanteras på ett professionellt sätt.   

Hexagon förklarar alltid för kunden vilka installationskrav som gäller för varje enskild produkt redan innan försäljning, så att platsen för installation kan förberedas och är tillgänglig när maskinen väl levereras till kunden. 

Installation, certifiering av den mättekniska prestandan samt maskinens initiala driftsättning utförs av det utsedda serviceteamet. Detta team finns tillgängliga under hela garantiperioden och även efteråt för rutinunderhåll eller andra tänkbara insatser.

När mätinstrumentet integreras i produktionen i en automatiserad cell kan Hexagon erbjuda kunden det projektledningsstöd som behövs för att samordna installationen och integrationen av mätinstrumentet i produktionscellen – från designfasen till implementering och igångsättning av systemet.

Servicebroschyr

Ett Globalt Nätverk av Lokala Supportcenter

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Svista 7
SE-635 02
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster