Kalibrering och certifiering av utrustning

Säkerställ precision och repeterbarhet hos ditt system genom regelbunden certifiering och kalibrering

När det har verifierats att en mätmaskin är i överensstämmelse med tillverkarens ursprungliga specifikationer har den fått en certifiering. En kalibrering är en process som innebär att en maskin som inte uppfyller de angivna specifikationerna återställs i enlighet med erforderliga standarder. 

För att säkerställa en fortsatt avkastning på investering när det kommer till mätutrustning rekommenderar Hexagon Manufacturing Intelligence att varje mätmaskin inspekteras, certifieras och, om nödvändigt, omkalibreras en gång per år (ett underhållsavtal för maskinvara kan erbjuda denna årliga service). Med tanke på den försumbara mekaniska påfrestning som koordinatmätmaskiner (CMM) utsätts för under sin livslängd är denna tjänst i många fall en rutinmässig verifiering av prestanda. För portabla system som omplaceras regelbundet rekommenderas kalibrering en gång per år. 

Däremot kan strukturella eller funktionella förändringar ha skett i samband med drift, exempelvis på grund av en kollision eller till följd av företeelser i omgivningen. Precisionen hos portabla system kan dessutom påverkas om de utsätts för extrema temperaturer och spillda vätskor. I de sällsynta fall där det påträffas betydande avvikelser från den senaste inspektionen kan maskinen justeras med specialutrustning. 

Hexagon Manufacturing Intelligence har flera servicecenter med ackreditering enligt ISO/IEC 17025 som utför kalibreringsprocedurer i enlighet med nationella och internationella standarder, inklusive ISO 10360. Denna ackreditering visar att våra kalibreringslaboratorier innehar den tekniska kompetens som krävs för att garantera att du får den service som du behöver. 

För att diskutera dina behov av kalibrering och certifiering, kontakta Hexagons lokala serviceteam

Free eBook

See how your business could benefit from metrology service and support.

Servicebroschyr

Ett Globalt Nätverk av Lokala Supportcenter

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Svista 7
SE-635 02
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster