Kalibrering och certifiering av utrustning

Regelbunden certifiering och kalibrering säkerställer högsta möjliga nivå av noggrannhet och repeterbarhet hos systemet

Korrekt installation och första kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) och portabla system är viktigt för att uppfylla nationella och internationella standarder och riktlinjer. Regelbunden övervakning och om nödvändigt omkalibrering av system spelar också en viktig roll. Vi kalibrerar din mätmaskin enligt tester som baseras på nationella och internationella standarder. Det säkerställer att ditt instrument bibehåller precisionen.

Vår verksamhet är certifierad och arbetar i enlighet med alla, för vårt område, gällande standarder. 

Vi levererar fullständiga resultatredovisningar och självklart mot spårbara normaler och referenser som respektive standard kräver. Vid behov utförs laseruppmätningar i direkt koppling mot mätutrustningen för justering av avvikelser.

Alla inskickade uppdrag hanteras i vårt mätlab där omfattande miljökrav råder. Vi hanterar även alla former av kalibreringsuppdrag för handmätdon och fasta mätdon.
Hexagon Metrology Nordic AB får auktorisation och certifiering genom våra fabriker inom Hexagon Metrology i Frankrike, Italien, Schweiz, Tyskland och USA för våra starka varumärken som CEJ, DEA, Leica Geosystems, Leitz, Optiv, Romer, Sheffield, Tesa och Brown & Sharpe.

Servicebroschyr

Ett Globalt Nätverk av Lokala Supportcenter

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Filargatan 3 
SE-632 29
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster