Mättjänst

Hexagon Manufacturing Intelligence erbjuder snabba och kostnadseffektiva tjänster för små och stora kontrollavtal. Om produktionen är överbelastad eller om du saknar utrustning eller expertkunskaper finns vi här för att hjälpa dig. Vi ger dig snabb och exakt service med ett pålitligt resultat.

Vi erbjuder:

  • Mätrådgivning
  • Support på plats (du får lära dig bästa praxis på arbetsplatsen)
  • Kompatibilitet med de stora tillverkarnas operatörsprogram
  • Support för avancerade mätningar
  • Utvärdering av mätkostnaden och tidsåtgången

Utöver kapaciteten hos vårt nuvarande produktutbud kan vi erbjuda fasta koordinatmätmaskiner, optiska koordinatmätmaskiner och portabla CMM-lösningar. Denna mätworkshop fokuserar på dina behov inom metrologi och kontroll. Vi hittar lösningar som passar alla applikationer och önskemål.

Vi erbjuder oberoende verifikation av tredje part

När det gäller kvalitetskontroll och inspektion är ofta en verifikation utförd av tredje part enda vägen framåt.

Vi kan erbjuda extern verifikation som uppfyller aktuella godkända branschstandarder och riktlinjer för att säkerställa att dina detaljer mäts så noggrant och korrekt som möjligt.

Detta stöds av vårt kvalitetssystem och data med fullständig spårbarhet.

Vi arbetar alltid efter de högsta standarderna.

Servicebroschyr

Ett Globalt Nätverk av Lokala Supportcenter

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Filargatan 3 
SE-632 29
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster