Applikationsrådgivning

Behöver du en skicklig mättekniker, inspektör, applikationsingenjör eller CMM-operatör? Vi har ett team med över 1 000 skickliga tillverkningsingenjörer över hela världen, och dessutom ett helt nätverk av godkända underleverantörer.

Inom alla områden, från programmering av detaljer till CMM-operatörer, har vi medarbetare och samarbetspartner som kan fylla luckorna medan du rekryterar.

Servicebroschyr

Ett Globalt Nätverk av Lokala Supportcenter

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Filargatan 3 
SE-632 29
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster