Programvara för strukturerat ljusscannrar

Hexagons programsvit för system med strukturerat ljusscannrar består av flera värdeskapande programvaruprodukter och samarbetsverktyg som ger ännu större fördelar vid användning av 3D-optiska mätlösningar.

Inspire-Scanning-and-Probing

Inspire

An intuitive, easy-to-use inspection software for portable probing and scanning applications, Inspire makes measurement simple and the complex possible.

Läs om den senaste versionen av PC-DMIS

PC-DMIS

Med PC-DMIS-mätprogramvara kan mätdata flöda genom din organisation, eftersom kvalitet är grunden för design och tillverkning.

VISI Reverse

VISI Reverse combines hybrid modelling CAD functionality with 3D scan data processing abilities so that easily customers can create fully compatible editable solid models starting from scanned data.

Dedikerat PolyWorks-gränssnitt för Hexagon strukturerat ljusscanner

PolyWorks för strukturerat ljusscannrar

Polyworks är en avancerad programvarulösning för avancerad inspektion av punktmoln och tillämpningar av reverse engineering som direkt kan styra Hexagons strukturerat ljusscannrar med SLS-PW-pluginprogrammet.

Geomagic

Geomagic Design X is purpose-built for converting 3D scan data into high-quality feature-based CAD models. It does what no other software can with its combination of automatic and guided solid model extraction, incredibly accurate exact surface fitting to organic 3D scans, mesh editing and point cloud processing. Now, you can scan virtually anything and create manufacturing-ready designs.