HxGN SFx | Asset Management

HxGN SFx | Asset Management levererar lättförståeliga vyer av realtidsdata från utrustningen med intuitiv navigering och ett anpassningsbart varningssystem.