PC-DMIS 2019 R2

Mät mer effektivt med den senaste versionen av PC-DMIS

Den senaste versionen av PC-DMIS fortsätter att bana vägen när det kommer till att revolutionera mätning. I denna senaste version har vi fokuserat på att leverera en bättre användarupplevelse i största allmänhet och att erbjuda verktyg som gör det enklare, snabbare, mer funktionellt och intuitivt att programmera och använda PC-DMIS.

PC-DMIS 2019 R2 har över 30 nya funktioner och förbättringar, inklusive:

 • Startsidan – kom igång med mätning snabbare och få åtkomst till program enklare när du startar PC-DMIS. Det nydesignade gränssnittet erbjuder strömlinjeformad tillgång till senast använda rutiner, favoriter och länkar till annat användbart material direkt från den nya startskärmen.  
 • Färgkarta för materialtjocklek – mät och visualisera komponenters tjocklek med tydlig grafik, och visa avvikelser i jämförelse med CAD-modeller.
 • Migrering av ringbelysning – spara tid vid överföring av rutiner till andra maskiner med förenklad migrering av ringbelysningsinställningar.
 • Widget för mätstrategier – ändra vanliga mätparametrar på ett enkelt sätt utan fullständiga dialogfönster. 

PC-DMIS är en mycket flexibel och vida använd mätprogramvara. Den kommer som standard med alla mätenheter från Hexagon Manufacturing Intelligence. Den finns även tillgänglig som retrofit-paket för maskiner från de flesta andra tillverkare av mätutrustning, vilket gör att användare av utrustning som inte kommer från Hexagon också kan dra nytta av tekniken hos PC-DMIS. 

Klicka på ”Funktioner & fördelar” för att läsa mer om nya viktiga funktioner och förbättringar. 

 

PC-DMIS 2019 R2

Om dig
Om ditt företag

NYTT: Startsida – Använd PC-DMIS med lätthet
Startsidan är en helt ny upplevelse i PC-DMIS. Vi har tagit alla de viktigaste och mest använda aktiviteterna som användare behöver tillgång till när de öppnar PC-DMIS och lagt dem direkt på startskärmen. Genom denna nydesignade intuitiva startsida har användaren omedelbar åtkomst till det material och de funktioner som är allra viktigast för dem. 

Kom igång med mätning snabbare genom att starta senast använda och favoritmarkerade filer direkt från startskärmen. Hitta de rutiner som behövs på ett enkelt sätt genom en förenklad mappstruktur och intuitiva, redigerbara miniatyrbilder. 

Med ett enkelt klick får du de senaste produktnyheterna, tips och information om uppdateringar och nya funktioner. Du får också tillgång till PC-DMIS support, forum, Idea Center och – om du har ett Software Maintenance Agreement hos oss – vårt regelbundna nyhetsbrev om PC-DMIS. 

NYTT: Färgkarta för materialtjocklek – visualisera komponenters tjocklek klart och tydligt
Denna nya funktion erbjuder intuitiv grafik som visar en komponents uppmätta tjocklek i en graderad färgskala, med användning av mesh eller punktmoln. De kan också visa avvikelser från CAD-modellen, vilket gör det möjligt att omedelbart identifiera det som behöver åtgärdas. I tillägg kan du förbättra dina rapporter genom att inkludera en bild av färgkartan. 

NYTT: Migrering av ringbelysning – smärtfri överföring av mätrutiner
Operatörer som regelbundet överför rutiner från en mätutrustning till en annan vet att det är tidskrävande att redigera rutiner för nya konfigurationer av ringbelysning. Denna nya kapacitet känner på ett intelligent sätt igen skillnader i inställningarna för ringbelysning och matchar värdena med den nya ringbelysningen, oavsett om du arbetar online eller offline. Det sparar tid och minskar antalet fel vid migrering.  

FÖRBÄTTRINGAR: Widget för mätstrategi – effektivisera justering av mätparametrar
Ändra vanliga mätparametrar snabbt och enkelt med användning av QuickFeature. Widgeten för mätstrategi möjliggör snabba justeringar utan fullständiga dialogfönster, oavsett om du arbetar med enstaka detaljer eller en uppsättning detaljer.  

Samt över 30 andra nya funktioner och förbättringar, inklusive:

 • GD&T selektion från Capture V2
 • Uppdatering av Summary mode
 • Q-DAS diagram från Q-QIS
 • Import av EDGECAM-filer
 • Kollisionsskydd från kommandot AutoCalibrate
 • Inspektera pall
   

Operativsystem 
PC-DMIS 2019 R2 kan köras med 64-bitars Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista. Inga andra operativsystem stöds. 

 • Om du använder drivrutiner från tredje part ska du kontakta din lokala representant för Hexagon Manufacturing Intelligence och kontrollera att operativsystemet är kompatibelt. 
 • PC-DMIS kan köras i en virtuell maskin (VM) bara om den stöder OpenGL 3 eller högre. 
 • PC-DMIS Vision-maskiner stöder inte 64-bitars Windows 8. Maskinvarukomponenten Matrox Framegrabber för PC-DMIS stöder inte operativsystem med 64 bitar. 

Microsoft .NET Framework 

Om du inte har Microsoft .NET Framework 4.6.1 för Windows kommer PC-DMIS-installeraren att installera det åt dig. 

RAM

Minst 4 GB RAM 

 • CAD-datafilens storlek och det multipliceringsvärde för tessellation som används påverkar hur mycket minne som krävs. De påverkar hur stort antal tessellerade fasetter som krävs för att visa modellen. Ju lägre multipliceringsvärdet för tessellationen är desto mer minne krävs för fasetterna. För stora CAD-modeller kan detta orsaka ett "Out of Memory"-fel. Om ett sådant fel uppstår hamnar den aktuella sessionen med PC-DMIS i ett instabilt läge och bör avslutas.
 • Standardmultipliceringsvärdet för tessellationen är 1,0. När multipliceringsvärdet för tessellationen ställs in på 0,1 krävs 10 till 20 procent större minne jämfört med standardvärdet på 1,0. Om tessellationens multipliceringsvärde minskas till 0,01 krävs 50 till 65 procent större minne. 

Processor

Minst 2 GHz processor med dubbla kärnor 

Grafik

Alla vanliga grafikkort som uppfyller eller överskrider följande rekommenderade minimikrav:

 • GPU-minne 2 GB DDR3* 
 • Minnesbandbredd 29,0 GB/s 
 • CUDA-kärnor 384 
 • OpenGL 3.0 

* För en RS4-lasersensor måste du ha en GPU med minst 4 GB DDR3. 

Drivrutinen för grafiken måste stödja OpenGL 3.0 eller högre. Om inte drivrutinen stöder OpenGL 3.0, eller om drivrutinen för grafiken är äldre än tre år, visas ett varningsmeddelande på startsidan för PC-DMIS.


Hårddisk

2 GB ledigt utrymme på hårddisken och ett tilldelat virtuellt minne som är åtta gånger så stort som den största använda CAD-filen 

SSD-enhet, HDD 10K, eller två diskar med RAID 0 (hårddiskenhet med extra hög prestanda) 

Skärm

Skärmupplösning på 1 280 x 1 024 eller högre

Anslutningar 

 • Två Ethernet-portar. Detta kan krävas för särskilda installationer med hänsyn till behoven på plats, inklusive men inte begränsat till CMM-system som kräver en port för kommunikation med styrenhet och en annan för kommunikation med intranet/internet. 
 • Två USB-portar 
 • DVD-enhet 
 • HASP-nyckel (ett fysiskt lås för USB-port) eller en programvarulicens 

Observera: En HASP-nyckel fungerar inte för allmän datalagring och därför kan inte en HASP-nyckel användas för att lagra (ladda ned) godtycklig data från en dator. Det går inte heller att använda en HASP-nyckel för att överföra (ladda upp) godtycklig data till en dator. Endast programvara från Hexagon Manufacturing Intelligence kan läsa eller skriva till och från en HASP-nyckel; annan programvara kan inte användas för detta ändamål. Av denna anledning kan inte en HASP-nyckel användas för att ladda upp och ladda ned data till och från en dator. 

Webbläsare

Internet Explorer version 10 eller senare 
 
Antivirusprogram

Hexagon Manufacturing Intelligence använde antivirusprogrammet Sophos för att testa PC-DMIS 2019 R2. Om ett annat antivirusprogram används kommer användaren att behöva verifiera dess prestanda. 

Lösningar för CMM-modeller med RS-232 

Om du installerar PC-DMIS 2019 R2 på en ny eller befintlig dator men har en äldre CMM-modell som använder kommunikation med RS-232 behöver du installera en av dessa lösningar på din dator: 

 • En extern seriell USB-adapterkabel för RS-232 och en drivrutin för USB-adapterkabeln 
 • Ett internt seriellt adapterkort med seriella portar 
Ladda ner den senaste versionen av PC-DMIS

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.