Automatiserade lösningar

Morgondagens fabrik kommer att vara smart och digital med en datastyrd förståelse för anläggningens processer. Automatiseringen kommer att spela en viktig roll i alla industrisektorer. Hexagon Metrology erbjuder rätt lösning för fullt automatiserad mätning och processtyrning, redan idag.

360° SIMS

Hexagon Manufacturing Intelligence provides a broad solution for fully automated dimensional process and quality control.

WLS400A

The white light measuring system Hexagon Manufacturing Intelligence WLS400A is a flexible solution for real-time shop floor metrology.

360º Flexible Measurement Cell

The 360º Flexible Measurement Cell (360º FMC) from Hexagon Manufacturing Intelligence North America Integrated Solutions Group. What makes the 360º FMC unique is that it is...

360º Cell

Combining high-tech automation components with leading 3D optical measurement technology, the 360° Cell is a turnkey solution for fully-automated inspection operations.

Leica Automated Solutions

Leica Geosystems laser tracker based robotic measuring systems create a sensation in industrial metrology once again.

ROBODYN

Innovativ mjukvarulösning för komplett kalibrering och funktionskontroll på industriella robotsystem.