Stålprofil-, yt- och jämnhetsmätning

Dedikerade verktyg för att mäta profiler, ytor och jämnhet hos stålbalkar och räls

Allt högre kvalitetsstandarder inom stålindustrin kräver inspektion med hög precision och fullständig dokumentering ända från källan vid produktion av valsningsprodukter. För att uppnå kvalitetsstandarder i produktionen måste både ytfinish och dimensionell precision övervakas under ståltillverkningsprocessen. Kontinuerlig mätning och stickkontroller av profildimensioner, såsom bredd och höjd, samt detektering så tidigt som möjligt av ytdefekter måste därför ingå i utformningen av ett modernt kvalitetsstyrningskoncept för stålindustrin. 

De mätsystem som används för att inspektera stål måste fungera snabbt med hög precision och vara haverisäkra. Med CALIPRI, OSIRIS och FMG erbjuder Hexagon ett urval av mätlösningar för stål med specialiserade verktyg för mätning av profil, yta och jämnhet. Vanliga tillämpningar för denna teknik omfattar bl.a. inspektion av stålbalksprofiler, validering vid profilformning, ytinspektion av stålprofiler och jämnhetsmätning av stål. Systemen CALIPRI, OSIRIS och FMG hjälper valsoperatörer att producera stålprofiler av högsta kvalitet för en rad olika industrier såsom järnväg, fordon, tungt maskineri och byggnation.

CALIPRI RCx

Det portabla mätsystemet CALIPRI RCx är utformat för inspektion av valsade stålsektioner och stöder utveckling och introducering av nya...

OSIRIS Hot / Cold

OSIRIS Hot och OSIRIS Cold är avancerade inline-system som kombinerar två inspektionsfunktioner i ett enda system för profil- och ytmätning av...

FMG

FMG är ett inline-/slutbearbetningssystem för mätning av ytjämnhet som utformats för stålräls och som erbjuder en innovativ mät-...

Profile & Surface Inspection: Steel Industry Brochure

Related Case Studies

See how companies like yours are working with Hexagon Manufacturing Intelligence