OSIRIS Hot / Cold

Kombinerade profil- och ytmätningslösningar för stålproduktion

OSIRIS Hot och OSIRIS Cold är avancerade inline-system som kombinerar två inspektionsfunktioner i ett enda system för profil- och ytmätning av stål och stränggjuten metall. 

OSIRIS-systemets mätlösningar fungerar som en del av produktionslinjen vid stål- och valsverk och kan mäta en mängd olika profiler som rör sig genom stationen med hög hastighet i temperaturer på upp till 1100 grader celsius. Med hjälp av avancerade laserteknik baserad på ljussnitt och hög samplinghastighet erbjuder OSIRIS-system en komplett 3D-rekonstruktion av profilen eller balken. Den dimensionella precisionen hos profilformen kontrolleras och ytan granskas för defekter vid en och samma användning. Mätresultaten kan visas online eller analyseras i realtid på en fjärrstyrd terminal. Detta gör det möjligt för användare att initiera korrigerande åtgärder och således avsevärt förbättra avkastningsnivåer.

OSIRIS Hot och OSIRIS Cold används i ståltillverkningsindustrin för att detektera fel på varmvalsade ytor och därigenom undvika skrot. Lösningarna kontrollerar även dimensionell precision, vilket reducerar antalet färdiga produkter som måste förkastas. OSIRIS underlättar för producenter av stålprofiler inom en rad olika industrier, inklusive höghastighetsbanor, fordon, skeppsbyggnad, tungt maskineri och högklassig byggnation.

Profile & Surface Inspection: Steel Industry Brochure