FMG

Inline-mätning och -kalibrering av ytjämnhet vid produktion av stålräls

FMG är ett inline-/slutbearbetningssystem för mätning av ytjämnhet som utformats för stålräls och som erbjuder en innovativ mät- och kalibreringslösning för järnvägsproducenter.

Med hjälp av högteknologisk laserteknik baserad på ljussnitt och sofistikerade mjukvarualgoritmer kan lösningen FMG för mätning av stålräls erbjuda precisa mätningar av lång räls – ända till de yttersta kanterna. I kombination med robust men ändå slimmad mekanik ger detta förbättrad produktkvalitet och minskade produktutvecklings- och inspektionskostnader. FMG-system hjälper producenter utvärdera stålräls och förbättra avkastningen genom justering av uträtningsåtgärder och fixeringsarbeten för varje räls i syfte att tillgodose krävande kundspecifikationer.  

FMG-systemet används vanligen för att kontrollera jämnheten och rakheten hos stålräls för överensstämmelse med de kvalitetsstandarder som gäller för höghastighetsbanor och -tåg. Det kan även användas för att stöda stationer för omarbetning och böjning av räls.

Profile & Surface Inspection: Steel Industry Brochure