CALIPRI C11 / C15

Handhållna mätsystem för inline-inspektion av gap and flush inom fordonsindustrin

De manuella inline-mätsystemen CALIPRI C11 / C15 är utformade för gap and flush-inspektion vid rörliga fordonsproduktionslinjer och erbjuder kontinuerligt precisa resultat med minimal utbildning. 

Modellerna CALIPRI C11 och C15 innebär extra flexibilitet vid handhållen inline-mätning i produktionslinjen och vid monteringsbandet. Den trådbundna CALIPRI C11 med guidning och den trådlösa kontaktfria CALIPRI C15 för inline-mätning använder laserteknik baserad på ljussnitt och stöder kontinuerlig handhållen gap and flush-mätning i en produktionslinje. C15 är tillgänglig i två versioner, C15 Fix, för användning vid enskilda arbetsstationer, och den portabla C15 Flex, som har utformats för mångsidighet och som kan flyttas enkelt från en produktionslinje till en annan.

CALIPRI-systemen för manuell inline-mätning är mycket robusta och utformade för användning på verkstadsgolvet. De är extremt lättanvändliga med minimala utbildningskrav och levererar ändå resultat med precision. Med endast en liten handrörelse kan användaren fånga hela profilen hos en glipa eller designlinje från flera håll, vilket eliminerar behovet av inexakta uppskattningar av geometrin. Mätresultaten kan ses visuellt på en skärm där avvikelser från toleransgränser markeras i färg.

Lösningarna CALIPRI C11 och CALIPRI C15 används inline för att förbättra upplevd kvalitet genom hela produktionscykeln i fordonsindustrin. Vanliga tillämpningsområden är exempelvis inline-stationer i verkstaden för inspektion av gap and flush, tätningar och designlinjer, monteringsbandsstationer för inspektion av passform och finish, samt inline- eller slutstationer för verifiering av omarbeten. De används även av leverantörer i fordonsindustrin för verifiering innan leverans till OEM-företag, t.ex. vid kvalitetskontroll av sammanfogningar.

Gap & Profile Measurement: Automotive Industry Brochure