DPA Professional

Avancerad 3D-mätning med handhållen digitalkamera

DPA Professional är en del av DPA Series och är ett system för fotogrammetri baserat på en handhållen digitalkamera som möjliggör både produktionsstyrning och övervakning i produktion, utan långa driftavbrott eller tidskrävande transporter till mätmaskinen.

DPA-Professional-at-EDAGDen avancerade handhållna digitalkameran som utgör kärnan i paketet DPA Professional erbjuder maximal flexibilitet i begränsade eller svåråtkomliga utrymmen. Efter att signalisering  med det utökade utbudet av targets, adaptrar och skalor är färdig, tar det bara några minuter att genomföra bildfångst och producera mätresultat tack vare de avancerade funktionerna hos mjukvaruplattformen DPA Pilot.

DPA Professional kan mäta alla slags objekt, alltifrån små komponenter till hela flygplan, och typiska tillämpningar för systemet är bl.a. deformationsanalys, toleransanalys, fixturmätning och CAD-jämförelse.

DPA Professional är ett system på expertnivå där kontrollen över alla inställningar läggs direkt i händerna på användaren, och passar därför bra för mättekniker som redan är bekanta med konceptet och typiska tillämpningar av typiska fotogrammetriprocesser.
Om dig
Om ditt företag
Avancerad kameraenhet
Digitalkamera med 30 megapixlar.

AICON-DPA_AdaptersMätteknisk precision
DPA Professional levererar en mätprecision på inom 10 mikrometer .

Kabelfri drift
WiFi med hög hastighet och alternativ för fjärrstyrning ger ökad portabilitet.

Full kontroll
Full kontroll på alla komplexa kamerainställningar direkt i händerna på slutanvändaren.

Tillbehör för mätning
Ett utökat utbud av targets, adaptrar och skalor gör det enklare att mäta större och mer komplexa delar.

Bred kompatibilitet
Modernt, användarvänligt gränssnitt till stora mätprogramvarupaket.
AICON DPA Series Brochure
How to clean your DPA photogrammetry system
Case Study: EDAG Engineering - Germany
Case Study: WeserWind GmbH - Germany

DPA Entry

Banbrytande ny teknik möjliggör mätteknisk precision vid ultralång kontaktfri 3D-mätning på avstånd.

DPA Industrial

Miljötålig utrustning avsedd för industriellt bruk möjliggör avancerad fotogrammetri även i de mest utmanande miljöerna.