Laser Tracker Automation

Våra lasertracker-baserade system för robotmätning och styrning handlar om att höja potentialen inom industriell automatisering och att leverera mätteknisk precision till den smarta tillverkningens värld.

Absolute Tracker: Automatiserad inspektion

En viktig funktion hos automatiserade inspektionssystem är dess potential att avsevärt minska operatörens interaktion inom kvalitetsstyrningsprocesser.

Absolute Tracker: Automatiserad produktion

I framtiden bör precision vara själva kärnan i produktionsprocessen inom automatiserad tillverkning.

Leica Absolute Tracker ATS600

Our ground-breaking Absolute Scanning Distance Meter brings metrology-grade accuracy to ultra-long-distance contactless 3D measurement.

APODIUS Absolute Camera AAC

Designed as part of a full laser tracker automation solution, the APODIUS Absolute Camera AAC delivers fast fine-detail analysis of small repetitive features such as drill...

Leica Absolute Tracker AT960

Högpresterande 6DoF lasertrackerteknik i ultra-portabelt och användarvänligt format

Leica T-Mac

Leica T-Mac (Tracker-Machine control sensor), the next-generation 6DoF tracking device for automated applications, answers the needs of a growing number of Leica Geosystems...

Leica T-Scan 5

The Leica Absolute Tracker takes your scanning experience to a new level of excellence in volumes up to 60m (Ø) in a single set-up.

ROBODYN

Innovativ mjukvarulösning för komplett kalibrering och funktionskontroll på industriella robotsystem. 

Ladda ned din katalog

Den kompletta produktkatalogen för lasertracker-system och tillbehör