Industriella theodoliter

Kostnadseffektiv mätning med absolut tillförlitlighet – industriella teodoliter och laserstationer uppfyller de högsta kraven även under svåra förhållanden. Det extrema mätområdet på över 500 m gör totalstationerna till förstahandsvalet för kontroll och montering av mycket stora komponenter.

Leica TM6100A Industrial Theodolite

Leica Geosystems' Industrial Theodolites are known around the world for being the most accurate, with the highest angular accuracy of 0.5".

Software for Theodolites & Laser Stations

Industrial theodolites and laser stations from Hexagon Manufacturing Intelligence have open-system software architecture.