Design and Engineering Software

Providing computer-aided engineering (CAE) software to simulate the behaviour of components, assemblies, materials, processes and environments, Hexagon Manufacturing Intelligence’s design and engineering software solutions give manufacturers the tools to design quality into components and ensure manufacturability before production begins.

Datorstödd ingenjörsprogramvara (CAD)

Hexagon Manufacturing Intelligences datorstödda ingenjörsprogramvarulösningar (CAE) gör det möjligt för designer, ingenjörer och analytiker att simulera produkt- och processprestanda i finit elementanalys (FEA), datorstödd flödesdynamik (CFD) och flerkroppsdynamik (MBD), samt erbjuda kostnadsuppskattnings- och design-optimeringsverktyg.