Mätmaskin - verkstad / produktion

Förutsättningarna på verkstadsgolvet verkar antyda att noggranna mätresultat skulle vara omöjliga att uppnå där. Med användning av speciellt framtagna koordinatmätmaskiner (CMMs) för verkstadsgolvet från Hexagon Metrology, kan mätnoggrannheten säkerställas även i produktionsmiljön.

Quality Insight at the Point of Production

As your production workflows change, your quality department must change too. With shop-floor hardened coordinate measuring machines (CMMs), you have the flexibility to place your quality system wherever your process requires it, including the workshop. Ensure measurement accuracy and maximise production floor space with shop-floor CMMs from Hexagon Manufacturing Intelligence.

Related Products

Extend the capability of your shop-floor CMM with a range of complementary technologies

Customer Success

See how Hexagon customers are benefitting from Shop-Floor CMMs