Optiv Dual Camera

En maskin. Två kameror. Maximal flexibilitet.

Tvåstegszoomfunktionen för Optiv Dual Camera ger en hög flexibilitet i processen genom möjligheten att växla mellan snabb multicapture-mätning i det översiktliga läget och högprecisionsmätning i det detaljerade läget. Medan det översiktliga läget förkortar mättiden, erbjuder det detaljerade läget kraftfull förstoring och hög optisk upplösning i submikronområdet. Kameraomkopplingen sker elektroniskt när man klickar med musen. 

Optiv Dual Camera möjliggör maximal precision med låg distorsion för verklighetstrogen geometrisk avbildning av de finaste objektstrukturerna. Telecentriska linser garanterar stabila mätningar och pålitlig förstoring.
 

Optiv Dual Camera

Om dig
Om ditt företag
Flexible application
Adjusting lens magnification enables flexible scaling of measuring accuracy and optimum adaption to tasks.

Highest precision
Optiv Dual Camera’s superior image quality is unaffected by electronic switching between modes.
 
Optiv Dual Technology Overview Flyer
Optiv Dual Camera Flyer
Optiv Dual Rotary Flyer
Optiv Dual Z Concept

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Besöksadress
Filargatan 3
SE-632 29
Postadress
SE-631 81 
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster

Optiv Dual Z

Minska inspektionstiderna och maximera tillgängligheten vid mätning med Optiv Dual Z som har optiska och taktila sensorer på två...

Optiv Dual Rotary

Optiv Dual Rotary använder sig av två helt integrerade CNC-rotationsaxlar för att maximera tillgängligheten till arbetsstycket och minska behovet av ommontering och bidrar därmed till förenklad programmering och snabb multisensormätning.