GLOBAL Advantage

Avancerad mätlösning för stora komponenter

Global-Advantage
Koordinatmätmaskinen (CMM) GLOBAL Advantage är optimerad för att mäta stordimensionella komponenter med komplexa geometrier inom både bil- och flygindustrin samt tillverkningen av industrimaskiner. Genom att utnyttja koordinatmätmaskinens mångsidighet kan man avlägsna flaskhalsen inom kvalitetsavdelningen och möjliggöra snabbare inställning för stora komplexa delar. 

Kombinationen av en hög maskindynamik (hastighet och acceleration), optimerade algoritmer för rörelsekontroll, avancerad programvara, termisk kompensation och en mängd olika probinställningar, gör GLOBAL Advantage till en idealisk CCM för dimensionella inspektioner av komponenter med snäva toleranser, komplexa geometrier och oregelbundna ytor som t.ex. stora ventiler, växlar och komponenter till växellådor. 
Om dig
Om ditt företag
Utformad för stabilitet
När tillverkare införskaffar en koordinatmätmaskin måste de kunna känna sig säkra på att deras system kommer hålla på lång sikt. Den extremt hållfasta ramen bestående av enbart aluminium hos GLOBAL Advantage ger ett optimalt styv-till-massa-förhållande för obestridlig precision och stabilitet på lång sikt. 

Mångsidig konfiguration av sensor

Vid skapandet av inspektionsplaner för delar med varierande komplexitet, beskaffenhet och materialtyp behöver tillverkare en lösning som både är exakt och mångsidig. Koordinatmätmaskinen GLOBAL Advantage stödjer multisensorteknologi i en mängd olika konfigurationer för att passa olika materialtyper och beskaffenheter. Oavsett om du är ute efter ett mer precist fixerat probhuvud som HP-S-X5-HD eller använder ett indexerbart probhuvud som HH-A 2.5 HD för att nå fler ställen på delen, kan GLOBAL Advantage på ett effektivt sätt möta dessa utmaningar. Båda probhuvudena är kompatibla med förlängningsprober i storleken 750 mm upp till 800 mm för ännu större möjlighet att nå svårtillgängliga stycken.

Integrationsklar
Ett inköp av en koordinatmätmaskin (CMM) är en investering och tillverkare måste vara redo för framtiden. GLOBAL Advantage är åtkomlig från alla fyra sidor för att garantera enkel integration med system för laddning/lossning av delar. Dessutom kan systemet integreras med ett automatiserat laddnings-/lossningssystem eller kompletteras med specifik fixturering för att garantera att du är förberedd för alla eventualiteter.

Ta pulsen på din arbetsmiljö
Att köra delprogram på stora komplexa komponenter är tidskrävande. Kontroll på arbetsmiljön runt koordinatmätmaskinen under hela mätcykeln är väsentligt för att erhålla exakta mätresultat vid första försöket, varje gång. Genom ett extra skydd mot förorening och damm, avancerade algoritmer för temperaturkompensation och ett valbart system för arbetsmiljöövervakning kan GLOBAL Advantage förvissa tillverkare om att deras system är i optimalt skick. 

Använd programvara för att integrera kvalitet i hela organisationen

Den rätta mätprogramvaran ger tillverkare de verktyg som krävs för att enkelt kunna skapa och utföra mätrutiner och kommunicera resultaten snabbt och effektivt. PC-DMIS har över 20 års inbyggd expertis vilket gör det möjligt för tillverkare att fånga och dela kvalitetsinformation på ett smidigt sätt inom organisationen och genom alla steg i produktionen. För mer krävande applikationer som inspektion av speciella och komplexa geometrier eller utmanande datavärdering erbjuder den kraftfulla programvaran QUINDOS med sitt utbud av specialiserade moduler den förfining som avancerade användare av mätinstrument kräver.