HP-L-5.8 laserscanningsensor

En kompakt, noggrann och prisvärd scanningsensor med blå laser och fast linje

HP-L-5.8 Laser Scanning Sensor
HP-L-5.8 gör det enkelt och billigt att lägga till laserscanningens hastighet och breda mäträckvidd till nya och redan befintliga CMM.

I likhet med andra HP-L-laserscanners förvandlar HP-L-5.8 en CMM till en multisensormaskin som kombinerar traditionell taktil probning med optisk mätning, såsom fri ytregistrering, i program för enskilda delar.  

HP-L-5.8 är konstruerad för användning vid en mängd olika tillämpningar och mätytor, och precisionen hos scanningsensorn med blå laser och fast linje är hög oavsett om ytan är mycket mörk eller blank. Dess kompakta form gör den också lämplig för skapande av punktmoln i de fall där åtkomligheten till arbetsstycket är begränsad och vid användning av små CMM. Den robusta konstruktionen skyddar dessutom sensorn från skada på grund av kollisioner eller vibrationer.

HP-L-5.8 är utrustad med Hexagons Kinematic Joint och är kompatibel med redan befintliga probehuvuden och tillbehör från Hexagon, inklusive ställ för automatiska byten av sensorer och förlängningar.

Alla HP-L-laserscanners är i överensstämmelse med den senaste standarden ISO 10360-8:2013. Mätningarna förlitar sig på spårbara sfäriska eller plana artefakter. Hexagon Manufacturing Intelligence tillhandahåller även de nödvändiga artefakterna – certifierade av ett ackrediterat laboratorium – för verifiering av sensorresultat på plats, i syfte att erbjuda den allra högsta tillförlitligheten inom optisk probning.
 

HP-L-5.8 Laser Scanning Sensor

Om dig
Om ditt företag
Precision som du kan lita på
Sensorn är i överensstämmelse med den senaste standarden ISO 10360-8:2013 för optiska distanssensorer.

Laserscanning med blå linje
Den fasta blå laserlinjen gör det möjligt att registrera upp till 900 punkter per linje, med en mätfrekvens på upp till 40 Hz eller 36 000 punkter per sekund.

Kompatibel med befintliga CMM, programvara och tillbehör från Hexagon
HP-L-5.8 stöds av PC-DMIS 2018 R2 och senare versioner. Den levereras med antingen en AutoJoint-anslutning eller en TKJ-anslutning, vilket gör den kompatibel med redan befintliga probhuvuden och sensorställ från Hexagon.

Robust och kompakt design
HP-L-5.8 kombinerar en kompakt design med ett kort nominellt arbetsavstånd till ytan (100 mm till 180 mm), vilket gör den idealisk för användning med små CMM i utrymmen där åtkomligheten är begränsad. Dess robusta design skyddar dessutom sensorn från skada på grund av kollisioner eller vibrationer.
HP-L-10.6 och HP-L-20.8 laserscanningsensorer
Hexagons omfattande utbud av laserscanningsensorer ger användare av CMM ett sätt att registrera punktmoln med precision för en mängd olika tillämpningar, även i de mest krävande mätmiljöerna. 
Specifikationer HP-L-58T  HP-L-5.8A 
 Laserskyddsklass  2 (IEC 60825-1: 2014)
 Laser Synligt blått – 450 nm
 Standoff och djup (Z)  140 ± 40 mm
 

 Mätprecision ISO 10360-8:2013* (GLOBAL CMM förutom GLOBAL eXtra)

 PForm.Sph.D95%:Tr:ODS (MPL) Spridningsvärde vid probning
 
PForm.Sph.1x25:Tr:ODS (MPE) Formfel vid probning 

 

 34 µm
 22 µm

 Linjer per sekund (max.)  40 Hz
 Laserlinjebredd (vid fältets mitt)  47 mm
 Datahastighet (max.)  36 000 punkter/sek
 Driftstemperatur 5 till 45 °C
 Deklarerad precision temperaturområde  15 till 32 °C
 Relativ luftfuktighet 90 % icke-kondenserande
 Storlek L x B x H  116 mm x 62 mm x 86,5 mm (106,5 mm)

4,56" x 2,44" x 3,40" (4,19") 

 116 mm x 62 mm x 81 mm (101 mm)

4,56" x 2,44" x 3,19" (3,97") 

 Vikt  380 g  360 g
 Strömförsörjning  DC 18 till 28 V, 170 till 200 mA, skyddad mot omvänd polaritet
 Stänkvattenskyddad, skyddad mot damm  IP64 (IEC 60529) (förutom uppvärmningsterminal)
 Förvaringstemperatur  -25 till +70 °C
HP-L Laser Scanners for CMMs Brochure
Probes & Sensors catalogue

HP-L-10.6 Laser Scanning Sensor

HP-L laser scanners deliver maximum performance for complex surfaces and workpieces made of materials that are difficult to measure. These flexible laser scanners turn...