Sensorer

Hexagon Metrologys omfattande sortiment av probehuvuden, prober , probeväxlare och tillbehör för koordinatmätningsmaskiner följer den senaste utvecklingen inom probeteknik för koordinatmätning.

Din butik för mätteknik

Identifiera dina tillbehör och få dem levererade snabbt med UPS

Probe Heads

The probe head forms the heart of every coordinate measuring machine. Combined with a probe, it generates the measurement data during inspection cycles.

Touch Trigger Probes

Hexagon Manufacturing Intelligence manufactures touch trigger probes for fast and repeatable 3D measurements.

Scanning Probes

Scanning at its best - this is what users can expect with the Hexagon Manufacturing Intelligence scanning probes.

Non-Contact Sensors

Optical probes expand the possible applications of a coordinate measuring machine.

Roughness Sensors

The texture of a workpiece surface is more important than ever in quality assurance.

Sensor, Probe and Styli Changers

The measurement of different parts on the same coordinate measuring machine (CMM) affords a high value of flexibility for different sensor configurations and machine setups.

Mätspetsar och tillbehör

Alla applikationsprogram är olika, och därför erbjuder Hexagon Manufacturing Intelligence ett brett utbud med olika typer av mätspetskomponenter och tillbehör. Från...