GLOBAL S

Koordinatmätmaskinen ökar produktiviteten ytterligare

 

GLOBAL S

Koordinatmätmaskinen (CMM) GLOBAL S levererar en mätproduktivitet som är anpassad till ditt arbetsflöde och har funktioner som passar en mängd olika produktionsbehov, däribland genomloppstid, precision, mångsidighet och verkstad/produktion. 
 
Med produktivitet som den främsta konkurrensfaktorn i tillverkningen är det av avgörande betydelse att mätprocessen tillhandahåller de uppgifter som tillämpningen kräver, och att den passar in i produktionens arbetsflöde och cykeltider. Koordinatmätmaskinen (CMM) GLOBAL S ger dig en överlägsen mätprestanda och ökar produktiviteten för dina specifika produktionsbehov.

GLOBAL S har formgivits av Pininfarina och utnyttjar konceptet för ökad produktivitet (EPS) från Hexagon Manufacturing Intelligence. Här kombineras smart teknik som omfattar förbättrad användarupplevelse, avancerad programvara och miljövänliga alternativ för mätningslösningar med tre prestandanivåer – Green, Blue och Chrome – för att matcha behoven hos just din tillämpning. EPS-maskinerna låter dig välja en huvudsaklig produktivitetsfaktor: genomloppstid, precision, mångsidighet eller verkstad/produktion, och konfigurerar maskinen med det funktionspaket som bäst motsvarar behovet. GLOBAL S kan även totalanpassas för att uppfylla behoven i de mest utmanande produktionsmiljöerna.

Tack vare den tekniska plattformens omfattande konfigurationsmöjligheter säkerställer GLOBAL S att kvalitetsteknikerna som skapar mätrutiner, operatörerna som utför inspektioner och kvalitetscheferna som analyserar data får tillgång till lösningar för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av produktionens arbetsflöde.
Om dig
Om ditt företag
Noggrann höghastighetsscanning
Compass-tekniken, som erbjuds på prestandanivån Chrome, är ett avancerat system för vibrationsdämpning som säkerställer noggrannheten även under höghastighetsscanning. Systemet kombinerar maskinvarulösningar och inbyggda programlösningar så att du kan maximera kapaciteten utan att kompromissa med noggrannheten. 

Förbättrad scanning av okänd bana
Tack vare de avancerade inbyggda algoritmerna i Scan Pilot kan GLOBAL S scanna mycket komplexa, okända profiler i hög hastighet, även på detaljer med abrupta ytförändringar. 

Optimering av maskinbana
Tekniken Fly2Mode för rörelsestyrning optimerar automatiskt vägen mellan mätpunkterna och minskar maskinens overksamma tid. Bearbetningstiden för programmet kan förkortas med upp till 10 %.

Automatisk energibesparing

Med Eco Mode ställer GLOBAL S automatiskt om till viloläge för att spara energi under inaktiva perioder, vilket ökar kostnadseffektiviteten samtidigt som maskinen hålls i beredskapsläge. Driftkostnaden minskar utan att det inverkar på kapaciteten eller funktionen.

Luftbesparingsfunktion
Eco Mode+ minskar kostnaderna genom att stoppa tryckluftflödet efter en period av inaktivitet. Denna funktion är tillgänglig på CMM-modellen GLOBAL S i kombination med Eco Mode, funktionen för energibesparing. 

Signallampor
Med signallampor som tillbehör integreras LED-varningslampor i GLOBAL S, så att maskinens status lätt kan läsas av även på avstånd. Detta innebär att koordinatmätmaskinen själv kan sköta mätningarna, så att du kan utnyttja tiden och resurserna optimalt.

Sensoralternativ
GLOBAL S kan utrustas för alla tillämpningar med sensorer, däribland beröringstriggade prober med hög precision, taktila scanningsensorer och kontaktfria sensorer, såväl som olika verktygsväxlare. För maximal åtkomlighet finns förlängningar på upp till 800 mm för vissa prober.

Avancerade programvarualternativ
GLOBAL S finns tillgänglig med PC-DMIS, vilket ger dig som tillverkare möjlighet att läsa in och dela kvalitetsinformation sömlöst inom organisationen och genom alla produktionsfaser. För komplexa geometrier eller krävande datautvärdering tillhandahåller QUINDOS de sofistikerade verktyg som avancerade metrologianvändare behöver.

Förbättrad dataanalys

Programvaruportföljen Q-DAS erbjuder kraftfulla paket för statistisk analys av data som lästs in av GLOBAL S och annan mätutrustning, vilket ger dig en bättre inblick i tillverkningsprocessens styrning och möjlighet att upptäcka eventuella problem snabbare. GLOBAL S är även kompatibel med HxGN SMART Quality.

Miljöövervakning 
PULSE använder ett nätverk av sensorer för att tillhandahålla realtidsövervakning av förhållanden som kan påverka den uppmätta datans kvalitet, vilket möjliggör snabbare åtgärder. PULSE registrerar variationer i temperatur, fuktighet och vibrationer såväl som kollisioner, och kan skicka automatiska larm när ett miljövillkor inte är uppfyllt.
GLOBAL S Brochure
GLOBAL S Buyers Guide