GLOBAL S HTA

Lösningen med hög genomströmning och noggrannhet för tillverkare av kompressorblad inom flygindustrin

Uppnå mellan två till fem gånger högre mätgenomströmning jämfört med taktil skanning med hjälp av mätlösningen GLOBAL S HTA för flygmotorblad. Detta genom kombinationen av kontaktfri laser med hög precision, simultan rörelsekontroll med 4 axlar och optimerade datainsamlingsmetoder med hög noggrannhet.

Dagens flygindustrimarknad står inför ökande krav att lansera flera motorer med högre prestanda och större bränslekapacitet. De aktuella mätmetoderna som används för att styra tillverkningsprocessen och validera färdiga blad kan orsaka flaskhalsar och fördröja produktionen av dessa nya motorer. GLOBAL S HTA är en specialiserad maskin- och programvarulösning som uppfyller jetmotortillverkarnas krav, när de letar efter mätprocesser som tillhandahåller stegbytesförbättring i mätningsgenomströmningen, samtidigt som de tillhandahåller mer mätdata.

Lösningen GLOBAL S HTA kombinerar hastighet med den precision som du kan förvänta dig från Hexagon Manufacturing Intelligence när det gäller inspektion av blad. Denna lösning är baserad på den avancerade multioptiska sensortekniken HP-O som möjliggör höghastighetsmätning av luft- och landbaserade turbinblad i verkstadsgolvsmiljöer.

 

GLOBAL S HTA

Om dig
Om ditt företag
Flexibel kontaktfri HP-O Multi avancerad lasersensor
HP-O Multi levererar den konfigurationsflexibilitet som krävs för att passa kompressor, bladgeometrier och yttyper från grovt smidda ytor till ytor med mikrofinish utan behovet av kostsamma sekundära beläggnings- och rengöringsprocedurer. Liten och begränsad funktionsåtkomst tillhandahålls via HP-O Multi oberoende probeorienteringar och tre optiska modeller med både korta och långa intervaller.

Lämplig för produktionsmiljöer av alla olika storlekar

Systemet är lämpligt för produktionsmiljöer av alla olika storlekar tack vare det kompakta golvplanet. Strömbrytarna för armen och perifera anordningar vid användarens arbetsstation är frontmonterade vilket möjliggör enkel åtkomst från sidan och minskar kraven på golvutrymme i samband med underhåll och åtkomst. Termisk kompensation och passiv vibrationsisolering minskar påverkan på mätdata i miljöer med aktiva smides- och pressprocedurer. Dessutom inkluderar systemet förebyggande åtgärder för att undvika luftburna föroreningar. 

HP-O Multi säkerställer maximal konfigurationsflexibilitet
Den flexibla, kontaktfria laseroptiska sondkonfigurationen kan tillämpas på ett brett sortiment av varierande ytbeläggningar. Den kan även använda flera sensorer (upp till sex); var och en individuellt inriktade för att tillhandahålla åtkomst till svåra bladytor.

Intuitivt applikationsbaserat användargränssnitt

BladeSmart parametriska kommandobibliotek tillhandahåller en unik utvecklingsmiljö. Inspektion av bärytor, plattformar och rotegenskaper kan lätt kombineras för att passa önskad mätprocedur vid tillverkningen. 

Kortare tillverknings- och driftsättningstid

Genom att använda förbättrade utvecklingsverktyg för mätmetoder och mätuppgifter, tar det nu endast några minuter att skapa och driftsätta mätprocesser för komplexa2D- och 3D-blad. 
GLOBAL S HTA Application Brochure

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.