Tillbehör till mätmaskiner

Koordinatmätmaskiner, mjukvaror, probesystem – cirkeln sluts med vårt breda utbud av tillbehör som förbättrar användningen av 3D-mätteknik. Dessa förbättrar det levererade resultatet ytterligare, ökar hastigheten eller expanderar möjligheterna till applikationer som mätutrustningen kan användas till.

Din butik för mätteknik

Identifiera dina tillbehör och få dem levererade snabbt med UPS

PULSE

Vibration, temperatur, luftfuktighet, krockaviseringar, ljusstyrka, lufttryck och koordinatmätmaskiners (CMM) aktuella status - allt samlat på ett ställe.

EYE-D

Med EYE-D går det att automatiskt identifiera, upprikta och starta en mätrutin för en detalj som placerats i en CMM, så att operatörer kan eliminera fel och öka...

Digital Control Center (dCC)

Det interaktiva, handhållna kontrollcentret Digital Control Center (dCC) förändrar tillgången till CMM och metrologidata för snabbare och mer precist beslutsfattande.

TEMPO

TEMPO ökar genomströmningen med kostnadseffektiv och användarvänlig automatiserad detaljladdning, och fungerar utmärkt både för nya och befintliga koordinatmätmaskiner.

TIBOX-kabinett för inbyggnad av TIGO SF CMM

TIBOX är utformad för att skydda koordinatmätmaskinen (CMM) TIGO SF – anpassad för verkstadsgolvet – mot de mest extrema verkstadsförhållandena. Med hjälp av detta kabinett...

Swift-Fix-chuckar

Swift-Fix-chuckarna garanterar den bästa möjliga fixeringen av delar och utmärkt tillgänglighet vid mätning av cylindriska och symmetriska roterande delar. 

Swift-Fix Fixturing System

By virtue of the complexity of many of today's manufactured components, the held part needs to be uncluttered and the holding and clamping has to be discreet, to allow the...

FIVE U-nique Fixturing System

FIVE U-nique, a fully programmable flexible fixturing option which allows accurate fixtures to be rapidly built for an unlimited number of part configurations to provide...

GLOBOX Enclosure

The new GLOBOX enclosure for GLOBAL models is a cost-effective solution for measurements in the production environment and is suitable for all measuring applications where protection from the surrounding environment is needed.

Remote Terminals

Apart from the standard Jogbox, which comes with most Hexagon Manufacturing Intelligence CMMs, there are several options for remote operation of some machines.

Rotary Tables - General

Typically coordinate measurement is at its limits when inspecting parts which require multiple probe changes such as very small and complex internal gearing.

Rotary Tables - Leitz

Typically coordinate measurement is at its limits when inspecting parts which require multiple probe changes such as very small and complex internal gearing.

DIACLEAN ytrengöring

Diaclean är en rengöringsvätska särskilt framtagen för effektiv rengöring av ytor av diabas som används i många olika typer av...