Datorstödd tillverkningsprogramvara (CAD CAM) 

Med stöd för design och tillverkning av produkter innehåller Hexagon Manufacturing Intelligences CAD CAM-mjukvaruportfölj (datorstödd design och datorstödd tillverkning) specialiserade paket för att skapa, hantera och optimera CNC-verktygsvägar för maskiner inom en rad branscher och materialapplikationer.

Hexagon utvecklar och distribuerar CAD/CAM system som används vid design- och tillverkningsprocesserna inom flera olika industrier. Med fokus på kunskapsdriven utveckling erbjuder Hexagon lösningar inom områden som tillverkning av formverktyg, plåtbearbetning, produktionsteknik, spånskärande bearbetning i metall, träindustrin och stenbearbetning. Hexagon lösningar utvecklas kontinuerligt för att ge dess användare inom varje bransch största möjliga effekt i att möta de utmaningar man har i att ständigt söka effektivare tillverkningsmetoder.

 

Alphacam Overview

ALPHACAM
ALPHACAM är en ledande CAD/CAM-lösning för trä- och stenbearbetning inom allt från lättbearbetade delar upp till komplexa arkitektarbeten med 5 axlar eller dekorativt sten- och träarbete.

>> Mer 


Cabinet Vision

CABINET VISION
Ett system för träindustrins tillverkare av möbler och kök. Cabinet Vision ger möjlighet att helt automatisera tillverkningen från design till bearbetning. Med 3D-design, simulering, beräkningar, materialkrav och CNC-programmering, ger systemet stora tidsvinster och ökad produktivitet. 

>> Mer 


Edgecam Overview Overview

EDGECAM
Marknadsledande CAM-system inom den spånskärande metallindustrin. Integrerad CAD-lösning som hanterar solider från i princip alla andra CAD-system. Verktyg för automatisering av programmering tillsammans med omfattande funktioner för programmering av såväl svarv som fräsoperationer. 

>> Mer 


Javelin Overview

JAVELIN
JAVELIN är ett flexibelt, skalbart och intelligent produktionsplanerings- och produktionsstyrningssystem som erbjuder avancerad funktionalitet med stort värde inom nyckelområden för tillverkning och montering. 

>> Mer 


Machining Strategist

MACHINING STRATEGIST
MACHINING STRATEGIST är designad för att placeras ut på verkstadsgolvet och är en kraftfull 3D- och 3+2 CAM-applikation som genererar optimala CNC-verktygsbanor för höghastighets bearbetning från modeller som genererats av alla viktiga 3D CAD-system.

>> Mer 


PEPS Overview

PEPS
PEPS är en programsvit med speciella CAM-funktioner för trådgnistning (EDM), multi-axellaser och rörkapning med roterande axel. PEPS erbjuder en prisvärd lösning för CNC-programmering för teknikföretag av alla storlekar.

>> Mer 


RADAN Overview

RADAN
En ledande CAD/CAM-lösning för plåttillverkningsindustrin, med 2D- & 3D-design, reservdelsintegrering, stansning, profilering, böjning, produktionskontroll och kostnadsberäkning.  Hanterar stansning, nibbling, nesting och bockning med maximal effektivitet och optimering av material.

>> Mer 


SMIRT Overview

SMIRT
Effektiv visning, CAM och matrisplaneringsmjukvara som utformats specifikt för formverktygsindustrin.

>> Mer 


Surfcam Overview

SURFCAM
Ett CAD/CAM-system, som är skapar effektiva och tillförlitliga verktygsbanor från 2 till 5-axlig bearbetning.

>> Mer 


VISI Overview

VISI
Världsledande CAD/CAM-lösning inom formverktyg (mould&die). Helt integrerad yt och solid modellering, flödesanalys, 3D-verktygsdesign och omfattande 2D-, 3D- och 5-axligas bearbetningsstrategier.

>> Mer 


WorkNC Overview

WORKNC
Högautomatisk CAM-mjukvara för komplexa yt- och solidmodeller, som passar för både verkstadsgolvet och för programmering i kontorsmiljöer. WORKNC erbjuder tillförlitliga, effektiva verktygsbanor, vilket resulterar i oslagbar produktivitet och säkerhet.

>> Mer 


WORKPLAN
WORKPLAN är en fullt utbyggbar familj av mjukvarulösningar för alltifrån projektledning till affärssystem (MES) inom tillverkningsindustrin, och som gör det möjligt för projektbaserade företag och företag med specialtillverkning och kundorderproduktion att automatisera och styra processer som orderkalkylering, offerter, hantering av försäljningsordrar, planering, kvalitet, tid, inköp och lagerhantering.

WorkXploreWORKXPLORE
WORKXPLORE is distinguished by having a powerful combination of full feature capabilities, highest overall functionality, and incredible speed. It is specifically developed to dramatically increase collaboration, productivity and effectiveness throughout your cross-functional product development activities including: design, process development, manufacturing, quality, sales and customer communication, purchasing, product documentation and others.  

Production Software Service and Support

The satisfaction of our Production Software customers worldwide demonstrates our success. Our driving passion is to support our customers every day through our services and...

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.