Datorstödd ingenjörsprogramvara (CAD)

Hexagon Manufacturing Intelligences datorstödda ingenjörsprogramvarulösningar (CAE) gör det möjligt för designer, ingenjörer och analytiker att simulera produkt- och processprestanda i finit elementanalys (FEA), datorstödd flödesdynamik (CFD) och flerkroppsdynamik (MBD), samt erbjuda kostnadsuppskattnings- och design-optimeringsverktyg.

Forming Technologies Inc. (FTI)

Forming Technologies (FTI) erbjuder programvarulösningar för design, genomförbarhet och kostnadsberäkningar för plåtkomponenter. Ingenjörer från OEM och leverantörer i bil-, flyg-, elektronik- och apparat-branscherna använder de här innovativa programpaketen för att minska utvecklingstiden och materialkostnaderna.

MSC-programvara

MSC-programvaran utvecklar tekniken för simuleringsprogramvara som gör det möjligt för ingenjörer att utvärdera och optimera designer med användning av virtuella prototyper. Tillverkare inom i stort sett alla branscher använder denna programvara för att förbättra och till och med ersätta fysiska prototyp-”bygg-och-testa”-processer, som traditionellt har använts inom produktdesign och -tillverkning.