Leica Absolute Scanner LAS

Det användarvänliga alternativet för manuell laserskanning av stora volymer

Leica-Absolute-Scanner-20-8

Leica Absolute Scanner LAS är ett prisvärt och enkelt sätt att lägga till 3D-digitalisering till din mätverktygslåda, och på så sätt uppnå maximal användbarhet.

LAS används för insamling av molnpunktsdata i mätvolymer på upp till 60 meter, och kombinerar mätkapaciteten med koordinatmätmaskinen (CMM) Leica Absolute Tracker AT960 (de sex graderna av frihet – 6DoF) med en handhållen laserenhet som har en ergonomisk lättviktskonstruktion för att erbjuda en fullständig och användarvänlig bärbar 3D-skanningslösning.

Den handhållna laserskannern LAS är optimerad för manuella inspektionsprogram och imponerar vid kontaktfri inspektion av ytor med fri form.

LAS anpassar automatiskt laserns intensitet efter förändringar i materialet eller ljusförhållandena så att du kan hämta detaljerad mätinformation även på blanka metaller och mörka förmål utan att lägga tid på ytförberedelser. Skannern LAS är konstruerad för snabba byten mellan olika inspektionsmetoder och registreras av lasertrackern för smidiga växlingar mellan mätning med reflektor, mätspets och skanner – den är ett perfekt komplement till Leica T-Probe. Du kan även använda huvudknappen för att välja en kundanpassad förinställd mätprofil och få optimal inställning för varje sektion av delen utan att behöva göra justeringar i programvaran.

Skannerenheten har ett inbyggt guideljus och tre siktlinjeindikatorer som säkerställer korrekt placering för bästa möjliga skanningsresultat. De visuella, akustiska och haptiska indikatorerna hjälper dig att se, höra och känna skannerns feedback och gör arbetsförloppet pålitligt. Den handhållna skanningslösningen LAS kan användas överallt genom att den har batteridrift som alternativ och kapslingsklassning IP50.

 

Leica Absolute Tracker AT960 with LAS-20-8 at Mercedes

Om dig
Om ditt företag

Batteridrift
Leica Absolute Scanner LAS erbjuder fullständig mobilitet för rörliga mätningar med laserskanner eftersom den kan användas med batteridrift och endast behöver en enda nätverkskabel.

Automatisk anpassning till ytan
Driftkonceptet med den ”flygande punkten” gör att skannern LAS kan användas för att automatiskt anpassa laserintensiteten efter ytan och säkerställa bästa möjliga avläsning utan extra arbetsbörda.

Självidentifierande sensor
Laserskannern LAS känns automatiskt igen av Leica Absolute Tracker AT960, vilket gör att du snabbt kan växla mellan mätning med 3D-skanning, mätspets och reflektor.

Byte av skannerns mätprofil
Kundanpassade förinställda skanningslägen kan väljas med huvudknappen på LAS för att ge dig tillgång till rätt mätprofil i rätt tid utan att behöva göra justeringar i programvaran.

Feedback för flera sinnen
Laserskannern LAS kombinerar haptisk, akustisk och visuell feedback för att guida dig till den optimala mätplaceringen med så lite inlärning som möjligt.

Robust design med kapslingsklassning IP50
LAS är konstruerad för pålitlighet och hållbarhet under tuffa arbetsförhållanden. Kapslingsklassningen IP50 ger dig möjlighet att använda mätning med laserskanning där det behövs.

RDS-programvara
LAS är baserad på samma RDS-programvara som Hexagons portabla mätarmar så att du kan dra nytta av din befintliga kunskap vid systemkontroller, kompensation och certifiering.

 
Mätningsvolymer (Ø)

 Leica Absolute Tracker Model  Leica Absolute Scanner LAS Maximum Range
 AT960-MR  20 m
 AT960-LR  40 m
 AT960-XR  60 m
 AT960-SR  10 m


System Specifications

   Leica Absolute Scanner LAS
 Skannerns storlek/vikt (utan kabel)  300 x 201 x 140 mm / 0.94 kg
 Styrenhetens storlek/vikt  226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg
 Arbetsavstånd  180 mm
 Arbetsområde  ± 40 mm
 Maximal skanningsbredd (vid arbetsavstånd)  Ca 220 mm
 Maximal insamlingshastighet  150 000 punkter/sek*
 Maximal linjehastighet  100 Hz*
 Minimal punktdensitet (vid arbetsavstånd)  0.013 mm*
 Kapslingsklassning för skanner/styrenhet  IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529)

*Beroende på mätningsläge

Systemnoggrannhet

   Leica Absolute Scanner LAS
 Mätosäkerhet för längd (2 sigma)  UL = ± 60 μm om under 8,5 m

 UL = ± 26 μm + 4 μm/m om större än 8,5 m
 Mätosäkerhet för radie (2 sigma)  UR = ± 50 μm om under 8,5 m

 UR = ± 16 μm + 4 μm/m om större än 8,5 m

 US = ± 85 μm + 1,5 μm/m
 Mätosäkerhet på plan yta (2 sigma)  UP = ± 80 μm + 3 μm/m
Scanning Solutions Brochure
EU Conformity Declaration for Leica Absolute Scanner LAS
Leica Absolute Scanner LAS Software Download (Access requires registration)

Användningsexempel

Läs om hur ditt företag kan skapa snabba och säkra processer.

Leica Absolute Tracker AT960

Högpresterande 6DoF lasertrackerteknik i ultra-portabelt och användarvänligt format

Leica Absolute Tracker AT960 Scanner Bundle

Some applications don’t need the expensive large volume capabilities of advanced laser trackers, but still demand high-end accuracy. That’s why we’ve created this special...