Produkter

Hexagon Manufacturing Intelligence arbetar tillsammans med tillverkare för att skapa lösningar för den smarta fabriken. Våra hårdvaru- och programvarulösningar använder data som binder ihop avdelningar, bäddar in kontinuerlig inlärning i alla produktionsstadier och lägger in intelligenta kvaliteter i hjärtat av produktionscykeln. När det finns data som ger information för beslutsprocessen från koncept till verklighet, driver kvalitet produktiviteten.

Mätsystem

Från handmätdon till automatiserade lösningar, från koordinatmätmaskiner (CMM) till portabla mätarmar, lasertrackers och optiska scanners erbjuder Hexagon Manufacturing Intelligence industriella mätsystem när dimensionsmätning är viktig.

Mjukvara

Genom att erbjuda CAE-program för design och ingenjörskonst, CAD-/CAM-lösningar för produktionsgolvet, programvara för dimensionsmätning för kvalitetsavdelningarna och avancerade statistiska paket för datahantering och processtyrning, hjälper Hexagon Manufacturing Intelligences lösningar tillverkare att hålla kontakten med avdelningar via den digitala tråden.

Lösningar

Läs mer om hur Hexagon Manufacturing Intelligence samarbetar med tillverkare för att implementera mätteknik och produktionslösningar för just din bransch, applikation och anläggning som uppfyller dina unika processkrav.

HxGN LIVE

HxGN LIVE brings you the latest, most innovative technologies for integrating Hexagon solutions into your business. Don’t miss it! Register today

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Filargatan 3 
SE-632 29
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster