Produkter

Produkter, produktutveckling och tillverkning

Global-EVO_M

Koordinatmätmaskiner

Hexagon Manufacturing Intelligence har det största utbudet av stationära koordinatmätmaskiner (CMM) i världen. Stationära mätsystem från Hexagon Manufacturing Intelligence används i många olika industriella applikationer. De används för allt från exakt mätning av mycket små delar inom urtillverkning till storskalig inspektion av hela bilkarosser. Hexagon Manufacturing Intelligence har stationära mätsystem för alla ändamål.

Lasertrackersystem, industriella teodoliter och laserstationer

Hexagon Manufacturing Intelligence har det största utbudet av stationära koordinatmätmaskiner (CMM) i världen. Stationära mätsystem från Hexagon Manufacturing Intelligence används i många olika industriella applikationer. De används för allt från exakt mätning av mycket små delar inom urtillverkning till storskalig inspektion av hela bilkarosser. Hexagon Manufacturing Intelligence har stationära mätsystem för alla ändamål.

Koordinatmätmaskiner

Hexagon Manufacturing Intelligence har sensorlösningar för alla användningsområden. 

Multisensor och optiska mätmaskiner

Flexibiliteten är central för multisensortekniken. Ett mätsystem ger dig möjligheten att välja mellan kontaktmätning eller optisk mätning. 

Portabla mätarmar och system för rörinspektion

Med portabla mätsystem kan du utföra mätningar direkt i produktionsmiljön där processförbättringarna är mest effektiva. De är lätta att hantera och ger pålitliga 3D-mått.

Skannersystem med vitt ljus

Mätning med vitt ljus är en heltäckande 3D-lösning för optisk mätning. Den är fokuserad på att förbättra konstruktions- och tillverkningsprocesserna inom fordonsindustrin och andra tillverkningsindustrier. 3D-mätning är en allt viktigare strategi som gör att tillverkare kan påskynda produktlanseringar, höja produkternas kvalitet, minska produktionskostnaden och uppnå högre vinst för varje produkt. 

Mikrometrar, passare och mätare

Mätare och handmätdon är de enklaste mest använda produkterna i det industriella mätutbudet från Hexagon Manufacturing Intelligence. Passare, gängmätare, mätutrustning för hål och höjd har oändligt många användningsområden. 

Mjukvara

Hexagon Manufacturing Intelligence är den största programvaruutvecklaren inom industriell mätteknik och erbjuder ett brett sortiment av internt utvecklade och anpassningsbara programvarupaket som levererar intelligent och effektiv anskaffning, analys, hantering och presentation av insamlade data. 

Machine Tool Probing

From probe systems, through tool setters, to software, Hexagon Manufacturing Intelligence offers an extensive range of highly precise and dependable solutions to satisfy manufacturers’ on-machine probing needs.