Hexagons maskinsimulering hjälper tillverkarna att undvika den ökända 5-axlade singulariteten för att förbättra kvaliteten

Virtuell tillverkningsprogramvara undviker kvalitetsproblem med maskinbearbetning av komplexa delar, vilket minskar tidsåtgången för att simulera justeringar av verktygsvägen

12 november 2020
Den nya maskinsimuleringsprogramvaran, som lanseras idag av Hexagons Manufacturing Intelligence division, åtgärdar instabiliteten som länge funnits i 5-axlade maskiner. Det gör att tillverkare kan uppnå kvalitet utan att ge avkall på produktivitet.

Förbättringarna i NCSIMUL-programvaran, som fungerar som en digital tvilling av en viss maskin för att planera och optimera dess NC-programmering (Numerical Control), gör det möjligt för maskinister att fastställa placeringen av den 5-axlade singularitetspunkten och undvika den för första gången. Det ger kunderna deras önskade viktiga hjälp med att garantera ett ytskikt av hög kvalitet på sina slutförda delar. Det är särskilt viktigt vid maskinbearbetning av turbinblad och impellrar för flygindustrin – eftersom 5-axlad kontinuerlig skärning används för 80 procent av komponenter till luftfarten – tillsammans med komplexa delar för fordon, olja och gas.

När verktygsvägen som genereras av CAM-programvaran (Computer Aided Manufacturing) passerar genom, eller nära, singularitetspunkten, beter sig verktyget oberäkneligt. Maskinverktyget kan vibrera, och orsaka ”skakmärken” på komponent som maskinbearbetas, vilket påverkar ytskiktets kvalitet. För att göra jobbet rätt första gången och minska cykeltiderna för att hålla leveranstiderna är det viktigt att stoppa singularitetspunkten.

Den nya lanseringen bidrar till att förutse singularitetspunkten. Genom att förutse raderna med kod där det kan uppstå problem med vibrationer och ytkvalitet kan program förbättras genom ändringar i skärstrategiparametrar eller genom att man helt byter strategi. Det hjälper även tillverkarna att optimera materialets position och orientering, vilket påverkar den uppnåeliga skärningsmatarhastigheten för 5-axliga kontinuerliga avvikelser, vilket leder till skärningsfaktorer som kan skilja sig åt markant från CAM-programmet för en viss maskin.

”Singularitetspunktsanalysen gör det möjligt att uppnå den önskade ytkvaliteten för komplexa delar virtuellt, innan de hamnar på verkstadsgolvet för att skära den första delen”, säger Philippe Legoupi, produktägare, Hexagon Manufacturing Intelligence. ”NCSIMUL simulerar nu även målmaskinens prestanda för att utvärdera när den 5-axliga skärningsfaktorn är nära 100 procent, så att användarna kan modifiera materialets orientering och position för att få önskad matningshastighet. Med dessa två funktioner kan tillverkare öka de 5-axliga cykeltiderna och få en jämn kvalitet på alla delar.”

Ett nytt materialspecifikt optimeringsverktyg, Optipower, introducerades i november som optimerar programmet och begränsar strömmen som krävs för att ta bort material. I NCSIMUL 2021.1 beräknar nu Optipower skärningskraften som appliceras på verktygets externa kontaktpunkt, vilket garanterar att verktygets maximala kraft inte överskrids, i synnerhet för tangentiell skärningskraft. Det utökar också verktygets livslängd, vilket minskar verktygskostnaderna.

Dessa data utnyttjas fullständigt, förklarar Legoupi, ”Vi jobbar på att göra tillverkningen smartare via bättre användning av simuleringsdata. Det högsta vridmomentet och skärkraften för varje maskinbearbetningssekvens integreras i analysrapporten, och förloppet kan övervakas med en diagramvisualisering av kraft-tid.  Dessa data används också för att definiera en minsta ”tandmatning” för att undvika att man hamnar under den minsta kretsen.”

Ytterligare förbättringar av den senaste programversionen förbättrar produktiviteten ännu mer, genom snabbare simulering efter att ändringar har gjorts, tillsammans med mer automatisering och skriptflexibilitet. Data kan skickats från användarens CAM-system till NCSIMUL 2021.1 utan justeringar innan man startar verifieringen. Det innebär att NC-programmerare kan börja felsöka G-kodfilen under programmeringen och smidigt växla fram och tillbaka mellan CAM och simulering. 

Dessutom garanterar en ny funktion för hanteringen av det mellanliggande materialet att simuleringen alltid börjar från det senast uppdaterade mellanliggande materialet, vilket sparar timmar av simuleringstid. Vid inläsningen av den nya versionen av G-kodfilen lagrar NCSIMUL automatiskt den föregående filen och jämför de båda registreringarna i slutet av avkodningen. 

Läs mer på www.ncsimul.com
About Hexagon
Hexagon is a global leader in sensor, software and autonomous solutions. We are putting data to work to boost efficiency, productivity, and quality across industrial, manufacturing, infrastructure, safety, and mobility applications.

Our technologies are shaping urban and production ecosystems to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable, sustainable future.

Hexagon’s Manufacturing Intelligence division provides solutions that utilise data from design and engineering, production and metrology to make manufacturing smarter.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 20,000 employees in 50 countries and net sales of approximately 3.9bn EUR. Learn more at hexagon.com and follow us @HexagonAB.

Kontakta oss

Besöksadress
Filargatan 3 (till 31 december 2020)
Svista 7 (från 1 januari 2021)
SE-635 02
Postadress
SE-635 02
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster

NCSIMUL

NCSIMUL® is an all-in-one CNC simulation software that manages the complete machining process from the NC program to the machined part. Its capabilities include...